МРРБ започва набиране на предложения за саниране на обществени сгради

  • 21 декември 2022 13:17

  • 684
  • 0
МРРБ започва набиране на предложения за саниране на обществени сгради
© Булфото
Слушай новината Слушай новината

Над 408 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост вече са достъпни за саниране на обществени сгради във всички 265 общини на страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата чрез подбор "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на  публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", съобщиха от ведомството.

В сайта на министерството са публикувани Насоките и документацията за кандидатстване.

Очаква се с наличното финансиране да бъдат обновени повече от 600 обекта - административни сгради, сгради за култура и изкуство и сгради за спорт, държавна или общинска собственост. Ресурсът е предварително разпределен, като общините са групирани в три групи, според големината. Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат общински и областни администрации, както и министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 28 април 2023 г.  

Конкретните цели на процедурата са подобряване на енергийните характеристики на държавни и общински сгради, които трябва да достигнат клас на енергопотребление "В" след прилагане на енергоспестяващи  мерки при публични сгради с изключение на сгради - културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство. Изискване на Насоките за кандидатстване е всяка сграда да постигне минимум 30 на сто спестяване на първична енергия.

Шишков: По новата Програма за енергийна ефективност ще трябва да се кандидатства наново

Бюджетът на програмата е разпределен по видове сгради, като най-голям процент от него (70 на сто) е предвиден за административни сгради, а по 15 на сто са средствата за сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и тези за спорт. Недопустими са спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база и хижи.

Вчера министерството публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските и районните администрации. Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС.

Константин Тодоров
684 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини