НС прие на първо четене промени в Закона за правната помощ

  • 09 ноември 2022 11:44

  • 246
  • 0
НС прие на първо четене промени в Закона за правната помощ
© bulphoto (архив)

Единодушно - със 189 гласа "за", Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за правната помощ. Разглежданият законопроект представлява законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост, се посочва в доклада на водещата правна комисия. 

В него се изтъква, че с приемането на законопроекта се предвижда предоставянето на правна помощ в извънсъдебни производства и в процедури за извънсъдебно решаване на спорове като се разширява кръгът от лицата със специфичен профил, имащи достъп до системата за правна помощ и се освобождават гражданите от заплащане на съдебни такси и разноски по граждански, административни и наказателни производства, когато им е предоставена правна помощ.

Предвижда се възможността за ползване на правната помощ в административнонаказателни производства, в производства по издаване и оспорване на индивидуален административен акт по административен ред, в производства пред арбитраж и в процедура по медиация.

С цел облекчаване на условията за достъп до правосъдие се предвижда възможността да бъдат освобождавани страните по определени категории дела, както от задължението за внасяне на такси, така и от задължението за внасяне на съдебни разноски, когато им е предоставена правна помощ. Законопроектът прецизира органите, предоставящи правна помощ, урежда основанията за лишаване и прекратяване на предоставена правна помощ, както и създава правила за противодействие на злоупотребата с това право от страна на недобросъвестни лица, се казва в доклада на комисията.

Предлага се увеличаване на размера на възнаграждението на членовете на Националното бюро за правна помощ и повишаване на размера на възнаграждението, което се изплаща на адвокатските съвети за осъществената от тях дейност по администриране на правната помощ.

 

Последвайте канала на

Росица Валентинова
246 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини