МРРБ прекрати договора за изработване на общия устройствен план на Царево

  • 29 април 2022 17:20

  • 420
  • 0
МРРБ прекрати договора за изработване на общия устройствен план на Царево
© Getty Images
Слушай новината Слушай новината

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прекрати по взаимно съгласие договора с фирмата, на която бе възложено изработването на проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Царево и на екологичната оценка към него. На фирмата са наложени неустойки, съобщиха от Министерството.

Основните причини за прекратяването на договора са огромното забавяне на изпълнението му, както и направените изменения в границите и площта на Защитена зона "Ропотамо" след възлагането на изработването на плана.

Това налага работата по новия ОУП на община Царево да започне отначало.

МРРБ ще започне разговори с общината за обявяването на нова процедура по Закона за обществените поръчки за избор на фирма, която да направи измененията в общия устройствен план.

Изменението на ОУП на община Царево е възложено от МРРБ в изпълнение на изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Проектът включва изработване и на доклади за Екологична оценка и за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от НАТУРА 2000, съгласно изискванията на законите за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие.

През 2020 г. са проведени консултации по доклада за екологичната оценка.

Бетонният комплекс "Знаме на мира" все пак ще бъде завършен

Тогава МОСВ дава становище, че в проекта устройствените зони значително са увеличени и са предвидени за устройване територии, които не са били разгледани в доклада за оценка на степента на въздействие.

През 2021 г. Министерският съвет приема изменения в списъците на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с което променя и границите и площта на Защитена зона "Ропотамо". След решението от 2021 г. част от нея вече попада в териториалния обхват на община Царево.

Това налага и допълване на оценката за степента на въздействие, която да мине нова оценка за качество от страна на МОСВ.

Виолета Симеонова
420 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини