ПП предлага създаване на работещ механизъм за премахване на изоставените строежи

  • 25 ноември 2021 16:25

  • 2361
  • 20
©

Започнаха преговорите между "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" /ПП/, БСП, "Има такъв народ" /ИТН/ и "Демократична България" /ДБ/ за сектор "Екология". Това са поредните разговори, които провеждат четирите формации за политики в различните сфери. Целта е формиране на общи приоритети, на базата на които да се състави коалиционно споразумение.

Консултациите по тема "Екология" от страна на ПП се водят от Кирил Петков. Той отправи пожелание разговорите да са конструктивни и всички партии да имат повече общи идеи. Накрая ще направим един общ документ, който ще бъде основата на коалиционното споразумение, посочи Петков. Почваме да сработваме отборите, каза още той. Петков посочи, че е ангажиран с природосъобразния начин на живот, затова темата за екологията му е близка.

Моята връзка с екологията започва от много рано. Моят баща водеше кръжоци по опазване на природата. Той беше част и от "Екогласност". Почувствах лично удовлетворение, когато смених пластмасовите бутилки с рециклируеми. Това ми даде предимство на пазара. Министерство на икономиката беше единственото министерство, което забрани пластмасовите бутилки. Това заяви Кирил Петков в началото на преговорите.

Борислав Сандов: Очаквано е при споразумение ДБ да има основно влияние върху МОСВ

БСП е представена от Атанас Костадинов, Явор Божанков и Емил Георгиев, експертите на ИТН са Георги Георгиев, Силвия Бакърджиева, Георги Чепишев и Иван Хиновски, а на ДБ - Борислав Сандов, Грети Стефанова, Емил Георгиев и Тома Белев.

"Демократична България" /ДБ/ подкрепя идеята на Коалиция "За зелен рестарт" да има вицепремиер по климатичните промени в следващия редовен кабинет. Това заяви Борислав Сандов по време на консултациите в сектор "Екология", които се провеждат с "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"", БСП и "Има такъв народ".

Екологията има пряко отношение към здравето на хората, отбеляза Сандов. Той припомни, че България е обект на наказателни процедури в сферата на околната среда. От ДБ искат да се развие система за бързо разполагане на временни станции. Това, по думите на Сандов, може да стане и с пускане на дронове, които да проверят сигналите за замърсяване на въздуха. Осигуряване на публичен достъп до данните за измерване качеството на въздуха е друга идея, която посочи Сандов. От ДБ са и за засилен контрол и завишаване на санкциите за източниците на замърсяване. По думите на Сандов у нас липсва мониторинг на причинителите на неприятни миризми и на шумовото и светлинно замърсяване. Стимулиране на използването на възобноваеми енергийни източници и спиране на практиката да се раздават дърва за огрев за семействата са другите приоритети за ДБ.

Управлението на водите е друга важна тема, която поставиха от формацията. До края на годината да се направи преглед на състоянието на язовирите, за да не се допуснат събития като тези в село Бисер или в кв. "Аспарухово" във Варна, посочи Грети Стефанова. Тя даде пример с язовирите "Камчия", "Студена" и "Ястребино". Стефанова изтъкна, че трябва да се знае кой стопанисва всеки язовир, защото това са съоръжения, които засягат националната сигурност. Друг акцент в изложението на Стефанова беше състоянието на хвостохранилищата. Мерки за подобряване управлението на отпадъци, предложиха също от ДБ. От формацията са против създаването на инсинератор в София. ДБ предлага да се проучат възможностите за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "Марица изток 2". ДБ подкрепя и промяна на методиката за такса смет.

Тома Биков представи идеята за създаване на институцията "екологичен омбудсман", избиран от Народното събрание. Той каза, че трябва да се подобри и управлението на защитените зони - "Натура 2000". ДБ ще продължи да работи и срещу незаконното застрояване в защитените територии, изтъкна още Тома Биков. Промяна в правилника на МВР за зоополиция е друго искане на ДБ.

ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре загубата на водата. Това е един от приоритетите за "Има такъв народ" /ИТН/ в сектор "Екология", представен от Силвия Бакърджиева по време на коалиционните разговори с Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната", БСП и Демократична България.

Район Хасково е пример за това, че повече от 85 на сто от водата се губи, съоръженията са на над 40 години и немалка част от града е на режим в 21-ви век, коментира Бакърджиева. По думите й в България има лошо управление на състоянието на водите. От ИТН изтъкнаха, че по оперативните програми има ниско усвояване на средства във ВиК сектора.

Друг акцент в изказването на Бакърджиева беше за предприемане на спешни мерки за мониторинг на качеството за въздуха. Бихме искали да видим ефективен контрол от страна на институциите, отбеляза Бакърджиева. Тя посочи, че трябва да се въведат спешни регулаторни мерки и стимули за транспорта и енергетиката по отношение на замърсяването. Електрификация на обществения транспорт е важен приоритет, отбеляза Бакърджиева. Поетапната замяна на стари печки и облекчени процедури за инсталиране на индивидуални ВЕИ-та са другите мерки, предложени от ИТН.

По думите на Бакърджиева трябва да се избегне "по-критичен сценарий" с качеството на въздуха. Експертът от ИТН посочи, че има наказателни процедури срещу страната ни за качеството на въздуха. По отношение на управлението на отпадъците от формацията стоят зад идеята за рекултивация на вече съществуващи или несъответстващи със законодателството депа. Бакърджиева посочи, че методиката за такса смет трябва да е на принципа "замърсителят плаща".

Темата за климата е неглижирана в България, смята още тя. По думите на Бакърджиева България трудно може да изпълни изискването по "Зелената сделка" за намаляване на вредните емисии с 55 на сто до 2030 г. От ИТН подкрепят идеята за вицепремиер по климатичните промени. Те очакват да има и съвет по климата, в който да участват политици и експерти. От ИТН предлагат приходите от продажби на квоти за емисии на парникови газове да остават в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ и да се използват изцяло за мерки за климата. ИТН предложи и пълна ревизия на управлението на оперативните програми в сектор "Екология".

БСП предлага ревизия на Закона за управление на отпадъците, с която да се въведат стимули за разделно събиране на отпадъци и за рециклиране. Тези мерки в сектор "Екология" бяха представени на консултациите за постигане на коалиционно споразумение за бъдещо управление. Разговорите са по инициатива на "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"".

Българите плащат по пет пъти повече за един и същ отпадък. Разходите за управление на отпадъци трябва да се оптимизират, каза Явор Божанков. Той посочи, че БСП смята, че водещ трябва да е принципът "замърсителят плаща".

Сред идеите на БСП в сектора са още създаване на екоиндустриални паркове и подмяна на автопарка на държавните институции с цел екосъобразност. БСП представиха и предложението си за самостоятелно министерство за климата - така, по думите на Атанас Костадинов, ще се координира работата на всички министерства, които имат отношение към политиката за справяне с климатичните промени.

БСП предлага и преразглеждане на дейността на ВиК холдинга и държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири". Костадинов открои като проблеми в сектора и управлението на битови-питейните източници, подземни води и др. В условията на климатична динамика не се правят графиците за водоподаване по публичен и приемлив начин, изтъкна Костадинов. БСП представи идеята си за реформа на структурата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда. 

"Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" предлага създаване на работещ механизъм за премахване на изоставените строежи, обяви Мирослава Петрова по време на консултациите. Тя постави като акцент проблема със застрояването на Черноморието. "Вече не можем да задаваме въпроси като има ли блатно кокиче или не, дюната - дюна ли е, и подобни", коментира Кирил Петков.

Картиране и оценка на състоянието на екосистемите също е сред приоритетите, представени от ПП. Необходим е ресурс за справяне със строителните отпадъци, каза Татяна Султанова. Тя посочи, че следва да се преустанови използването на пластмаса в държавната администрация. ПП подкрепя идеята за подмяна на автопарка и закупуване на повече електромобили. Електрифицирането на транспорта, зелена мобилност, стимулиране на споделеното пътуване също са част от приоритетите за ПП.

Може да помислим заедно за по-високи данъци и такси за мощните автомобили, посочи съпредседателят на формацията Кирил Петков. По отношение на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от ПП настояват за засилване на контрола и налагане по-строги санкции за нарушителите.

ПП вижда проблеми и в сектора с водните ресурси. За управление на отпадъчните води и подсигуряване на чиста питейна вода за всички граждани, настояват от формацията. Достигане на добро и екологично състояние на водната среда и пречистването на микропластмасите е друг акцент в мерките в сектор "Екология" за ПП. От формацията виждат възможност в бъдещото редовно правителство да има вицепремиер по климатичните промени. Климатичните промени са изключително наше предизвикателство и трябва да имаме структурирана и целенасочена политика в тази посока, изтъкна Султанова.

За "нулева толерантност към корупцията" при подбора на проекти в сектора се обявиха още от ПП. Кирил Петков уточни, че трябва да се прецизират изискванията за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), а администрацията да бъде в услуга на бизнеса, за да се избегне възможността за корупционни практики.

Теодора Александрова
2361 20

Коментари 20

Добави коментар
Петър

2021.11.25 | 20:56

20
Сектор Екология ще бъде хванат в мрежите на зелената мафия, ако ДБ участват в правителството.
Ася

2021.11.25 | 20:43

19
ДБ сега и специалисти по екология ли се оказаха?
22222222222

2021.11.25 | 14:46

13
Тази разнородна групичка колко ли ще оцелее? Да почваме залозите викам :)

2021.11.25 | 17:25

18
между 4 и 5 месеца! даже не знам дали не е много!
Умник Гюро

2021.11.25 | 16:50

17
Промяната: нео-комунисти - глобалисти делят баницата с дърти комунисти от БКП/БСП, с боядисани комунисти и ДС-ченгета от Демократична България и шутовете-чалгаджии на борците и Мултигруп от ИТН. Български народе, този път те прецакаха 2 пъти, тъй като и президентът е от тази смрадлива баница. Честита промяна.
анонимен

2021.11.25 | 15:56

16
ТИЯ САМО РАЗПРЕДЕЛЯТ БАНИЦАТА,А БСП,ДБ ,ИТН СА ЕДИН ФАЙТОН ДЕПУТАТИ
Нищоправец

2021.11.25 | 15:49

15
КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ И МАФИЯТА ПРЕВЗЕМАТ БЪЛГАРИЯ.ОСЪЗНАЙТЕ СЕ.ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗПОЛЗВАНИ И ИЗХВЪРЛЕНИ.
Крист

2021.11.25 | 15:11

14
Е гати тъпия народ.Пълно е с тъпигьози

2021.11.25 | 14:27

12
БСП е икономика на Фалита. При това на цели 2 пъти един път 1989 и втори път през 1997, точно при Румен Гечев, сегашния им съветник.
Да

2021.11.25 | 14:18

9
България няма да получи НИТО ЕДНО ЕВРО ОТ ЕВРОПА ,заради Мунчо и неговата трупа ....
Ще видим!

2021.11.25 | 14:20

11
По-скоро вие никога и нищо повече няма да получите!

2021.11.25 | 14:19

10
Шегата за паметната плоча на възстановената справедливост ми хареса!

Добави коментар

Водещи новини