Кабинетът прие Национална стратегия по миграция

24 март 2021 14:32

Кабинетът прие Национална стратегия по миграция
© Булфото (архив)
440 1

Министерският съвет прие Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025. Документът формира политическата рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграция, за предоставяне на необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България, както и за превенция и противодействие на незаконната миграция, съобщиха от правителствената пресслужба.

Всичко по темата:
Мигрантска криза 259

Стратегията отговаря на нуждите във вътрешно-политически контекст, като надгражда предходен период на действие на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 година). Приемането й следва ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз (ЕС).

В документа са очертани стратегически цели, разработени в детайли и представени в следните основни стратегически компоненти: по-добро управление и изпълнение на политиките за миграцията и убежището; създаване на устойчиви законни пътища за легална миграция в съответствие с правната рамка на ЕС и с оглед привличане на висококвалифицирани граждани на трети страни към ЕС; справедливи и ефикасни правила за предоставяне на убежище; оказване на подкрепа за ефективни политики за интеграция; ефективна политика в областта на връщането и координиран подход на ЕС към връщанията на граждани на трети държави; установяване на рамка за взаимноизгодни партньорства с ключови трети държави на произход и задълбочаване на установени партньорства и др.

Ето какво ще обсъжда утре Министерският съвет!

В допълнение към основните компоненти, е предложена необходимата рамка за развитие на политиките, свързани с визите, противодействието на незаконната миграция, трафика на хора, грижата за непридружените малолетни и непълнолетни лица и за управление на миграцията при внезапен миграционен натиск и в извънредна ситуация. Предвид, че документът създава обща политическа рамка, в него е заложено разработването на планове за действие по отношение на редица области на обществения живот, при отчитане на тяхната специфика, интензитет и взаимна обвързаност.

Очакваните резултати от приемането на Стратегията са: постигане на по-добро управление на легалната миграцията, по-успешна и трайна интеграция на законно пребиваващите в Република България чужденци и по-ефективно противодействие на незаконните миграционни потоци; укрепване на доверието на гражданското общество в работата на институциите; повишаването на капацитета на националните органи, които работят в областта на миграцията; засилване на сътрудничеството между институциите на национално ниво и с международни организации и неправителствения сектор, както и на партньорството с трети страни.

Всичко по темата:
Мигрантска криза 259
Novini.bg
440 1

Свързани новини

Свързани видеа

Коментари 1

Добави коментар
Kellya23

2021.04.10 | 03:54

1
­В­и­­­ж­­­т­е­ ­­м­­о­я­­т­­­а­­­ ­т­и­й­­н­­­ ­­­п­у­т­к­­а­­ ­­­-­­ ­­W­­­W­­W­­­.­­B­­­G­­1­­­7­.­­­C­­­L­­­U­­B­­

Добави коментар

Водещи новини