Депутатите приеха закон, касаещ всички шофьори

05 март 2021 14:31

Депутатите приеха закон, касаещ всички шофьори
© bulphoto (архив)
5214 1

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за пътищата. Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер включително на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица.

Необходима е заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Спор за ваксините в парламента. Защо България не може да вземе руската Спутник V?

Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии се изплащат от Агенция "Пътна инфраструктура", записаха депутатите.

Имоти-публична общинска собственост могат да бъдат предоставяни безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост за изграждане на републикански пътища. Необходим е влязъл в сила подробен устройствен план. Процедурите по управлението на безопасността на пътната инфраструктура ще се прилагат и за пътища и проекти за пътна инфраструктура, които са завършени с финансовата подкрепа на ЕС, с изключение на пътищата, които не са отворени за общо движение на моторни превозни средства, записа НС.

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" участва в разработването на проекти по прилагането на нормативни актове, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. Тя възлага и оценка на въздействието върху безопасността на етап планиране и на одити на съответните етапи на инвестиционно проектиране. В агенцията се води регистър на одиторите по пътна безопасност.

При постигната взаимна договореност между агенцията и общините финансирането на дейностите по поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа извън урбанизирана територия се осигурява от съответната община. Условията за предоставянето на средствата и техният размер се определят в споразумителния протокол. Към кметовете на общини с население над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, а в тези под 30 000 души е нужно решение на съответния общински съвет вкл. и мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

Комисиите координират изпълнението на мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата в общината.Те извършват своята дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на Държавната агенция.

Мая Йорданова
5214 1

Свързани новини

Коментари (1)

Добави коментар
Ashleya18

2021.04.10 | 03:56

91501
­­­В­и­­­ж­­­т­е­ ­­­м­о­я­­­т­­а­­­ ­т­­­и­­­й­н­­ ­­п­у­­т­к­­­а­ ­­-­­ ­W­­­W­­­W­­­.­­­B­­G­­1­­­7­­.­­­C­­L­­­U­­­B­

Добави коментар

Водещи новини