Правителството удължи изпълнението на девет национални научни програми

Министерският съвет прие Решение за актуализиране на девет Национални научни програми.

Със срок от една година се удължава изпълнението на програмите: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“, „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, “Електронно здравеопазване в България“, „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“, „Млади учени и постдокторанти“; „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина.

Какво ще решава Министерският съвет утре?

Актуализацията се налага предвид това, че споразуменията между МОН и водещите организации, които изпълняват програмите, се сключват в края на съответната финансова година. Удължаване на сроковете ще позволи максималното постигане на заложените в програмите индикатори с цел намиране на компетентни решения и постигане на качествени научни резултати в полза на икономиката и обществото.

Към програмата „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ се включва допълнителен работен пакет съгласно ангажиментите на страната ни, свързани с прилагане изискванията на природозащитните директиви - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на дивите птици, както и разработването на специфични цели за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В резултат на това ще бъдат разработени поетапно и съгласувани с Европейската комисия специфични и подробни природозащитни цели на ниво 13 защитени зони.

В рамките на отделните научни програми се извършват изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, културното и историческото наследство, цифровите технологии и технологиите за електронно здравеопазване, както и проучвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите и др. Програмите допринасят и за насърчаване реализацията на младите учени в научните организации и висшите училища в страната.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Трябва ли ваксинираните срещу COVID-19 да имат определени привилегии?

Трябва ли ваксинираните срещу COVID-19 да имат определени привилегии?

Избрано от Интернет