ВМРО внесе в НС закона за личния фалит

29 октомври 2020 12:53

ВМРО внесе в НС закона за личния фалит
© Pixabay
525 0

ВМРО внесе в НС закона за личния фалит. Тази мярка ще избави много хора от капана „вечен длъжник“ . Стъпката е от особена важност и предвид настъпващата световна икономическа криза, която вече остави без работа и доходи стотици хиляди българи, смятат от ВМРО.

Ние от ВМРО сме категорични, че точно днес, когато държавата отново е изправена пред предизвикателството как да балансира бюджета и какви мерки да се наложат, за да се спаси човешкият живот, но и да не блокира икономиката, е настъпил моментът законопроектът да бъде вкаран в дневния ред на Народното събрание. Законът за защита на физическите лица при неплатежоспособност е проект, изработен от експерти по инициатива на зам.-председателя на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов още преди години.

Поради големия обществен интерес и след поредица обществени обсъждания той претърпя нужните промени в името на хората, но и на юридическата практика.

България е единствената държава член на ЕС, при която няма никаква правна уредба в тази област. Време е пропускът в нормотворчеството и правоприлагането в България да бъде коригиран. Законът за защита на физическите лица при неплатежоспособност има за цел да защити правата и интересите на физическите лица за преодоляване на състоянието на неплатежоспособност, създаване на възможност за възстановяване на социалната и трудовата им активност, както и осигуряване на справедливо удовлетворяване на техните кредитори, гласят разпоредбите в него, посочват от ВМРО.

ВМРО отбелязва 127 години от създаването си

Защита по този закон може да получи всеки български гражданин, физическо лице, което не може да плати своите парични задължения най-малко три месеца на едно или повече от своите изискуеми парични задължения на обща стойност не по-малка от пет минимални работни заплати. Както и длъжник, който има едно или повече парични задължения с общ размер до 200 000 лв. и предостави на разположение на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години, с изключение на несеквестируемите вещи и доходи.

Документът е базиран на няколко основни принципа, а именно: публичност; добросъвестност; зачитане на правото на труд и достоен живот; баланс между интересите на длъжника и кредиторите; бързина, предвидимост, достъпност и ефективност на производството; право на участие на всички кредитори в производството независимо от вида и произхода на вземанията им.

Съгласно текстовете недобросъвестен длъжник е човек, който: е предизвикал неплатежоспособността със свои умишлени действия; е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран; задълженията му са за обезщетение на вреди от непозволено увреждане; не е получавал доход по трудово или друго правоотношение през три от последните пет години преди започване на производството, освен ако има обективни причини за това; е укрил свое имущество или не е изпълнил задължение в хода на производството по този закон.

Законът предвижда и Централен електронен регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията, в който да се записват база данни, касаещи статуса на засегнатите лицата.

Фактически този закон предлага цялостна правна рамка за защита на длъжниците, които попадат в неговия обхват, но наред с него ВМРО продължава да работи за спешното приемане на измененията в ЗЗД, предвиждащи 10-годишна абсолютна давност за задължения на физически лица.

Novini.bg
525 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини