Започва последната за годината пленарна сесия в Страсбург

Тази седмица е последната за годината пленарна сесия в Страсбург.

Парламентът се събира на пленарна сесия всеки месец (с изключение на август) в Страсбург в рамките на месечна сесия с продължителност четири дни (от понеделник до четвъртък). Допълнителни месечни сесии се провеждат в Брюксел. Месечната сесия от своя страна се подразделя на дневни заседания.

Работата по време на пленарна сесия е посветена главно на обсъждания и на гласуване. Единствено текстовете, гласувани по време на пленарно заседание и писмените декларации, подкрепени с подписите на мнозинството от членовете на Парламента, представляват официални документи на Европейския парламент.

Те обхващат различни видове текстове в зависимост от разглежданата тема и приложената законодателна процедура:

-законодателните доклади са текстове, разглеждани от Парламента в рамките на различни законодателни процедури на Общността: процедура за съвместно вземане на решение, одобрение и консултация. Единствено процедурата за съвместно вземане на решение определя на Парламента роля на равностоен със Съвета законодател. Така че някои парламентарни доклади имат повече законодателна "тежест" от други.

-бюджетната процедура: Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз съставляват заедно бюджетния орган на Европейския съюз, който ежегодно определя приходите и разходите на Съюза

-незаконодателните доклади се съставят от Парламента, в рамките на водещата парламентарна комисия, по собствена инициатива. Като приема тези текстове Парламентът се обръща към другите институции и европейски органи, към националните правителства, както и към трети страни с цел да привлече вниманието им върху определена тема и да предизвика съответната реакция. Тези инициативи, въпреки че не притежават законодателна стойност, се основават на парламентарна легитимност, благодарение на която е възможно Комисията да бъде насърчена да състави предложения.

По време на пленарната сесия Парламентът може да реши да изрази позицията си относно всеки въпрос, който прецени за важен. Парламентът може също така да поиска от Комисията да представи подходящо предложение по въпроси, за които счете, че се нуждаят от изготвяне на общностен акт. Сесията включва освен това време за въпроси, отправени към Съвета и/или Комисията. Обикновено времето за въпроси към Комисията е във вторник, а за въпроси към Съвета в сряда. Въпросите трябва да бъдат предварително представени писмено на председателя на Парламента, който решава относно тяхната допустимост.

Годишният график на сесиите на Европейския парламент се приема всяка година, обикновено през юни, от пленарното заседание по предложение на Съвета на председателите на политически групи. В графика се посочват също седмиците на заседанията на парламентарните комисии и тези на политическите групи. Дневният ред на пленарното заседание посочва дали след декларациите на Съвета, на Комисията, на Европейския съвет и след въпросите с искане за устен отговор до Съвета и до Комисията ще последва гласуване на предложение за резолюция. Обсъждане по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава също така могат да се превърнат в повод за предложение за резолюция. Обикновено тези текстове се внасят от комисия, политическа група или най-малко от четиридесет членове на Парламента.

Протоколът от всяко заседание е документът, в който се отразява протичането на съответното заседание и извършената дейност (внесени документи, обсъждания, гласуване, обяснения на гласуването, назначения и т.н.…) Резултатите от гласуването също се прилагат към протокола.

Наред с политическите дискусии, програмата на българския еврокомисар Мария Габриел на последната сесия включва срещи с членове на Европейския парламент и организации с фокус върху иновациите в здравеопазването, образованието, равенството на половете, инвестициите.

Последната сесия ще бъде проследена от екипа на NOVINI.BG в Страсбург.

Коментари

  1. 2019.12.16 | 11:32

    джендърско ми е!!!
    искам да си сменя пола.

  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Трябва ли ваксинираните срещу COVID-19 да имат определени привилегии?

Трябва ли ваксинираните срещу COVID-19 да имат определени привилегии?

Избрано от Интернет