Ето кога се придобива правото върху марка

  • 21 ноември 2019 14:16

  • 297
  • 0
Ето кога се придобива правото върху марка
© Pixabay

Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Парламентът прие на второ четене Закон за марките и географските означения, внесен от Министерския съвет.

Правото на регистрация принадлежи на първия заявител и е изключително право.

Лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в България, извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост, гласува НС.

Имитиращ продукт на известна марка кафе бе иззет от складове в Хасково

Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентното ведомство. То събира такси за заявяване и експертиза, издаване на свидетелство за регистрация и др.

Патентното ведомство поддържа за всяка марка досие на хартиен и електронен носител, което съдържа цялата документация по регистрацията и последващите вписвания. Право на достъп до досието на марката имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и всяко лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя.

БТА
297 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини