Парламентът прие на второ четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал, внесени от Министерския съвет.

С измененията се въвежда минимален срок от десет работни дни за отстраняване на нередовности по всички видове заявления, които се подават и за които досега такъв срок не е бил предвиден. Когато при контролната официална полска инспекция се установят несъответствия по вина на инспектора, които не позволяват да продължи сертифицирането на посева, неговото разрешение ще се отнема. Съответно лицето ще трябва да кандидатства за издаване на ново разрешение пред Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/.

По отношение на овощните растения отпада задължението те да отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната и изпитанията ще се провеждат само по преценка на селекционера. Запазва се изискването да са различими, хомогенни и стабилни. Заявленията за вписване на сорт в официалната сортова листа за следващата година ще се подават ежегодно до 20 декември.

За полско изпитване за различимост, хомогенност и стабилност, както и за биологични и стопански качества, ще се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която се събира от ИАСАС. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще може да извършва дейности и услуги на физически и юридически лица съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на агенцията. За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършвано в национални офиси на държави членки на Европейския съюз, както и за извършване на технологични анализи на качеството, ще се заплаща цена по утвърдения ценоразпис.

Разрешенията за вземане на проби за лабораторни анализи ще се издават на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от ИАСАС. Прецизират се текстовете, свързани с вноса и износа на посевен и посадъчен материал от и за трети страни. Изрично се записва, че разпоредбите на този закон не се прилагат за посевен и посадъчен материал, предназначен за износ в трети страни. Въвежда се изискване семената и посадъчният материал, които се внасят, да отговарят на изискванията за еквивалентност на Европейската комисия, като отпада задължението за провеждане на грунтов контрол.

Съгласно измененията "грунтов контрол" е полски метод за установяване на сортова чистота и сортова автентичност на партиди семена.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет