Изменя се Правилникът за устройството и дейността на МВР

  • 29 май 2019 15:36

  • 4829
  • 0
Изменя се Правилникът за устройството и дейността на МВР
© Novini.bg

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. В документа се прецизира обхватът на дейностите, извършвани от дирекциите в МВР, съобщиха от правителствената пресслужба.

С оглед осигурения кадрови потенциал е обърнато специално внимание на целесъобразността в ГДНП да се провежда разследване основно на дела за тежки престъпления, за които по закон е предвидено наказание лишаване от свобода повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, подсъдни като първа инстанция на окръжен съд или на Специализирания наказателен съд.

Създава се възможност полицейските органи от дирекция "Противодействие на престъпността през държавната граница" в ГДГП да извършват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления на територията на цялата страна.

Отпада задължението органите на МВР да извършват оценка на риска в рамките на осъществяваните дейности, свързани с критичните инфраструктури и обектите им.

Детайлизирани са функциите на дирекция "Комуникационни и информационни системи" с оглед извършването на експертно-аналитична дейност по превенция, овладяване и предотвратяване на последиците от бедствия и защита на населението. По този начин служителите ще могат да оказват методически контрол при изграждането на Локални системи за оповестяване, провеждане на функционални тестове и интегриране на тези системи към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Предвидена е възможност за назначаване на допълнителен щат на служители по трудово правоотношение във връзка с издаването/подмяната на български лични документи и персонализирането им.

За подобряване на дейността на административните структури в МВР и постигане на по-високи резултати от държавните служители в Звеното за материални проверки, дирекция "Международни проекти" и дирекция АФКОС се повишават изискванията към тях в посока образователен ценз и владеене на чужди езици.

Последвайте канала на

Константин Тодоров
4829 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини