Правителството отчита финансовото състояние за първите три месеца

  • 02 май 2017 21:35

  • 3124
  • 0
Правителството отчита финансовото състояние за първите три месеца
© Булфото (Архив)

Министърът на финансите Кирил Ананиев ще представи доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечение на 2017 г. Това ще е точка втора в дневния ред на утрешното правителствено заседание.

Служебният кабинет ще обсъди и отпускането на допълнителни разходи за учебници и учебни помагала в държавните и общински училища. Предвижда се да бъде гласувано и постановление за откриване на филиал в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" - Видин.

Заседанието на кабинета е насрочено за 10 ч. Ето останалите точки от дневния ред:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СГРАДА И СЪОРЪЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПЛАТФОРМА ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Внася: министърът на околната среда и водите

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО СЪДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ
Внася: министърът на труда и социалната политика

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ
Внася: министърът на външните работи

ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ СТРАНИ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И В МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА ПО МОРСКИ ТРАНСПОРТ, ПРОВЕДЕНИ НА 28 И 29 МАРТ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 1 ЯНУАРИ 2017 Г.
Внася: министърът на енергетиката

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СРЕМ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СРЕМ, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 25 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД И „ЕВЕ” ООД – ТОПОЛОВГРАД
Внася: министърът на енергетиката

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА
Внася: министърът на културата

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
Внася: министър-председателят

Последвайте канала на

Борислава Бибиновска
3124 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини