МОСВ: Страната ни полага постоянни усилия за съответствие с европейските норми за подобряване чистотата на въздуха

  • 16 март 2023 14:51

  • 149
  • 0
МОСВ: Страната ни полага постоянни усилия за съответствие с европейските норми за подобряване чистотата на въздуха
© Pixabay
Слушай новината Слушай новината

Страната ни полага постоянни усилия, за да се постигне съответствие с европейските норми, да се подобри чистотата на въздуха и да се избегне заплащането на значителни по размер санкции. Това се посочва в разпространена позиция на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с отхвърления от Съда на Европейския съюз (ЕС) иск на Европейската комисия (ЕК) срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на атмосферния въздух.

Както БТА информира, в съдебното решение се отчита, че в официалното уведомително писмо, изпратено на България в края на 2018 г., ЕК не твърди и не установява с изискваната яснота, че решението на Европейския съд от 2017 г., установяващо първото неизпълнение на задълженията, все още не е било изпълнено междувременно.

Планът за възстановяване трябва да се предоговори?

От МОСВ припомнят, че на 29 март 2021 г. е образувано дело пред Съда на ЕС, по което ЕК поиска на България да бъдат наложени финансови санкции в размер на 11 млн. лв. еднократна санкция и 20 млн. лв. периодична санкция за всяка година неизпълнение. На практика средствата стават изискуеми от деня на постановяване на решението в такава посока, но Съдът на ЕС отхвърли иска срещу България и санкции няма да бъдат заплащани, коментират от екоминистерството. Оттам уточняват, че през септември м.г. екип на МОСВ се е включил в защитата на България в рамките на т.нар. устни състезания по делото. "Беше предоставена информация за последните данни за качеството на атмосферния въздух за 2021 г., които показват, че измерените нива на ФПЧ10 са под определената от законодателството средногодишна норма във всички пунктове за мониторинг в засегнатите зони и агломерации", отбелязват още от ведомството. От МОСВ подчертават, че Съдът на ЕС е бил информиран, че е налице съществен напредък и по отношение на броя на общините, в които е постигната и средноденонощната норма, като от всички 26 общини, обхванати от делото, 19 са в пълно съответствие и със средноденонощната норма, а в останалите седем е регистриран най-високият до момента напредък по този показател.

"България подчерта, че тези резултати се дължат на прилагането на комплексни мерки, които, същевременно с намаляване на замърсяването, следва да не възпрепятстват икономическата и социална устойчивост на населението", посочват от МОСВ. 

Екоминистерството припомня също, че през ноември 2022 г. е публикувано Заключението на генералния адвокат по делото. Отчитайки постигнатите до момента резултати, в своето мотивирано становище той посочва, че не е налице причина за определянето на периодична имуществена санкция, която България да плаща. В заключението беше посочено, че налагането от Съда на България на еднократно платима сума не изглежда целесъобразно, доколкото тези ресурси могат да бъдат инвестирани в подобряването на качеството на атмосферния въздух, коментират от МОСВ. 

Наред наред със засиления контрол и предприемането на превантивни действия, политиките по осигуряване на чиста околна среда ще продължат, за да се опази природата и да се защити здравето на населението, отбелязват от министерството. Ще продължи и подпомагането на общините за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на качеството на въздуха. Осигурени са и средства в размер на 600 млн. лв. по Програма „Околна среда 2021 – 2027“, които ще бъдат на разположение на домакинствата чрез местните власти за мерки в областта на качеството на въздуха от началото на април т.г., посочват от МОСВ.

Десислава Станева
149 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини