Програмата за контрол и надзор на COVID-19 при норки е одобрена

10 юни 2021 10:34

Програмата за контрол и надзор на COVID-19 при норки е одобрена
© Pixabay
175 2

Агенцията по храните одобри промени в Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2021-2022 г. Това става по разпореждане на заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков, съобщават от БАХБ.

Всичко по темата:
Епидемията коронавирус (COVID-19) 24228

Програмата ще бъде изпълнявана на територията на страната, в обекти за норки с капацитет над 500 животни. В България са ситуирани две ферми за норки, от които едната функционира за отглеждане на ценни кожи, а другата е за научна цел.

Програмата цели доказване в целеви вид животни на циркулация на вируса SARS-CoV-2, евентуалната им роля при пренасянето му върху хората, както и определяне на правила за мониторинг и докладване на инфекциите при някои животински видове.

Русия започна да ваксинира и животни срещу COVID-19

Надзорът, който ще се изпълнява в рамките на тази програма, е базиран на настоящите епизоотични данни за болестта в световен мащаб, като основен приоритет е общественото здраве.

Друга причина за приемане на програмата, са констатираните обстоятелства при проверка във фермата за норки в село Маджерито, област Стара Загора, която беше назначена от министъра на земеделието, храните и горите при встъпването му в длъжност.

Министерството на земеделието на проверка във ферма за норки

Установено е, че през ноември миналата година е променена първоначално създадената програма за контрол и надзор, като по този начин отпада задължението за ежеседмично изследване на трупове на животни при определена схема. Изменението настъпва само три месеца след приемането на програмата. Като мотив е посочено, че не са установени положителни проби от изследвани животни. В приетия първоначален вид на Програмата за контрол и надзор на COVID-19 във фермите за норки и като част от задължението за самоконтрол на фермата, е било заложено ежеседмично изследване на трупове на животни, резултат от технологична смъртност, спазвайки определена схема.

Резултатите от проверката във фермата показват, че схемата не е била спазвана, тъй като са изследвани ограничен брой проби.

В изменената Програма, приета със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 20 ноември 2020 г., поради липса на положителни проби, изследванията са заменени с ежедневни клинични прегледи от регистриран ветеринарен лекар и ежедневно следене на смъртността на норките. С промяната е уточнено и че собствениците на ферми трябва да изпращат проби от норки при завишена смъртност или от животни, които проявяват симптоми на вируса.

По разпореждане на зам.-министър Крум Неделков БАБХ ще публикува новата програма на електронната си страница.

При проверката във фермата са установени и други пропуски свързани с биосигурността на животновъдния обект, хуманното отношение към животните и проследимостта на СЖП (странични животински продукти).

БАБХ ще наложи съответните административнонаказателни мерки, спазвайки стриктно националната и европейска нормативна уредба, касаеща отглеждането на животни за ценни кожи.

Всичко по темата:
Епидемията коронавирус (COVID-19) 24228

Повече за Коронавирус

corona
Novini.bg
175 2

Свързани новини

Свързани видеа

Евро 2020

Коментари 2

Добави коментар
Yolandaoytaa

2021.06.10 | 22:13

2
М­­л­­­а­д­а­­­ ­­м­­­о­­­к­­р­­а­ ­­у­­ч­­­е­­­н­­и­­­ч­к­­а­­ ­ч­­­у­­к­­­а­ ­ ­­­W­ ­­W­­­ ­­­W­­ ­­.­­ ­­­B­­ ­­­G­ ­­1­­­ ­7­ ­.­­ ­­C­ ­­­L­ ­­­U­­­ ­­B
Fernyitlta

2021.06.10 | 14:30

1
М­­­л­а­­­д­­­а­ ­­м­о­­­к­р­­а­­ ­­­у­­­ч­е­н­­и­­­ч­­к­а­­­ ­ч­­у­­к­­­а­­­ ­­­ ­W­ ­­­W­­­ ­­­W­­ ­­­.­­­ ­­­B­ ­­G­ ­­­1­­ ­­­7­­­ ­.­ ­­C­ ­­L­ ­­­U­­ ­B

Добави коментар

Водещи новини