От Агенцията по вписванията отговориха на министър Кацаров с документи

09 юни 2021 15:05

От Агенцията по вписванията отговориха на министър Кацаров с документи
© Pixabay
1329 5

Агенция по вписванията информира, че по партидата на „Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец"“ ЕАД, ЕИК 205967328, АВ няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като с Определение № 89/07.06.2021 г. по т. д. № 999/2021 г. на Софийски градски съд, регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред Софийски градски съд по искова молба с вх. № 3414/07.06.2021 г. 

Това се казва в официална позиция на Агенцията по вписванията във връзка с откази за вписване на ново ръководство на МБАЛ Лозенец и МБАЛ Александровска, както и за твърденията на здравния министър Стойчо КацаровСтойчо КацаровД-р Стойчо Кацаров е роден през 1964 година в гр. Дупница. Завършва медицина през 1990 година. Има за превишаване на влияние на ръководството на Агенцията. Публикуваме писмото без редакторска намеса: 

Доц. Кацаров: Не са жертви тези, които години са стояли на държавната софра и са правили каквото си поискат

"Във връзка с постановен отказ за вписване на промени в обстоятелства по партидата на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, ЕИК 831605795, относно състава на съвета на директорите и представляващия дружеството, Агенция по вписванията изразява следната позиция:

Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на министъра на здравеопазването с № РД-16-358/04.06.2021 г., съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място се назначават нови трима членове. В протокола е посочено, че решението е взето на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) – т.е. след провеждане на конкурс, по посочения в закона ред. Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс.

Постановеният отказ е мотивиран с констатираното противоречие, а именно, че в един и същ документ се твърди, че от една страна е налице проведен конкурс (позоваване на нормата на чл. 21 от ЗПП), а от друга страна - че заявените за вписване членове на съвета на директорите се назначават за срок до провеждане на конкурс.

Агенция по вписванията, респективно длъжностните лица по регистрация, няма правомощия да се произнася по отношение на законосъобразността или правилността на решенията на принципала на държавното предприятие – в случая министъра на здравеопазването и не си е позволила подобни действия.

Преценката на длъжностните лице по регистрация е формална и се свежда до установяване на съответствие на исканите за вписване обстоятелства с приложените, в доказателство на това документи. Проверката по конкретния случай е установила противоречие и това е мотивирало отказа на длъжностното лице по регистрация.

За сравнение, по идентично като правна хипотеза заявление, с вх. рег. № 20210608132644, подадено по партидата на „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, ЕИК 201616805, което също е публично предприятие по смисъла на ЗПП, са заявени за вписване промени в състава на управителния съвет. Към заявлението е представена Заповед № РД-49-226 от 01.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, в която подобно противоречие не се открива и към настоящия момент заявлението е разгледано и е със статут „вписване“.

От изложеното е видно, че длъжностните лица по регистрация извършват формална проверка за наличието на предвидени в закона предпоставки за вписване на заявени обстоятелства.

Следва изрично да се посочи, че съгласно чл.25, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че отказите на длъжностните лица по регистрация подлежат на съдебен контрол. Законът не предвижда възможност за административен контрол от страна на Агенция по вписванията по отношение на произнасянията. 

Янаки Стоилов извършва проверка в Агенцията по вписванията след сигнал на Стойчо Кацаров

Във връзка с твърдения за превишаване правата на ръководството на Агенция по вписванията, обръщаме внимание, че вписванията на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ се извършват по реда на охранителното, а не на административното производство. Действията по регистърното производство – вписвания или откази, подлежат на съдебен, а не на административен контрол. Министърът на правосъдието, други лица с ръководни функции от министерството, както и ръководството на Агенция по вписванията нямат правомощия да влияят върху решенията на длъжностните лица по регистрация. 

Обръщаме внимание, че в рамките на законовите си правомощия и с цел еднакво и правилно прилагане на закона, по отношение на регистърното производство, настоящото ръководство на Агенция по вписванията е първото, което въвежда методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация, с цел стриктно и в интерес на гражданите и бизнеса правно обслужване". 

От Агенцията изпратиха и протоколи от решения на Министъра на здравеопазването за смяна на съвета на директорите и за сравнение заповед за смяна на ръководството на Северноцентрално държавно предприятие, които може да видите по-долу.  

Novini.bg
1329 5

Свързани новини

Коментари 5

Добави коментар
ЕДНА ЖЕНА

2021.06.10 | 10:01

5
тоя Кацаров е пълен тъпанар и законите незнае взел е диплома с комунистически връзки абсолютен некадърник
Brendarcola

2021.06.10 | 03:42

4
М­­­л­­а­­д­­­а­­­ ­­м­­­о­к­­­р­­­а­­ ­­­у­­ч­­­е­­­н­и­­ч­к­­­а­­ ­­­ч­­у­к­а­­­ ­­­ ­W­ ­­W­­­ ­W­­ ­­.­ ­B­­ ­­G­ ­­1­­­ ­7­ ­­­.­­­ ­­­C­­ ­L­­ ­U­ ­­B
Minervavdmka

2021.06.10 | 03:35

3
М­­л­а­­­д­а­­­ ­­­м­­­о­­к­­р­­а­­ ­у­ч­­­е­н­и­­­ч­к­­а­­­ ­­­ч­­у­­к­а­­­ ­­­ ­W­­ ­­W­ ­­W­ ­­.­­­ ­­­B­­ ­­­G­­ ­­­1­­ ­­7­­ ­.­ ­­C­ ­­­L­­­ ­U­­ ­­­B
Dianapwtfa

2021.06.09 | 17:57

2
М­­­л­а­­­д­­­а­ ­­­м­­о­­­к­­­р­­а­ ­­­у­­­ч­­­е­­н­и­­ч­к­­а­­ ­­­ч­­­у­­­к­­­а­­­ ­ ­W­ ­­W­­ ­­­W­ ­.­­ ­B­­ ­­­G­ ­­1­­­ ­7­­ ­­­.­­­ ­­­C­ ­­L­­­ ­U­­­ ­­B
Кацаров

2021.06.09 | 15:39

1
Много, много нисък морал демонстрираш Стойчо, много нисък. Бил си в СДС, там имаше много като теб, и затуй са на това дередже днес. Тъжно!

Добави коментар

Водещи новини