Вижте как ще може да се възползвате от облекчените условия на мярката "Заетост за теб"

От утре работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от облекчените условия на мярката "Заетост за теб", съобщават от Агенцията по заетостта. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

Промените се изразяват в следното: увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца; намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75 на сто от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин: до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица. Допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС. Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27.11.2020 г.

Сачева обясни как държавата ще помогне на хората заради пандемията

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция "Бюро по труда", където могат да получат и допълнителни указания. Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27.11.2020 г.

Над 300 хил. работни места са запазени до момента с мерките на държавата

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа "първи по време, първи по право" до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област. На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а впоследствие регулярно - одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък. Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта , както и на информационните табла в бюрата по труда в страната. Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Избрано от Интернет