МС одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

26 август 2020 14:17

МС одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
© Pixabay
215 0

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 30 август - 1 септември 2020 г. в гр. Кобленц, Германия. Темата избрана от Германско председателство е „Научените уроци от кризата с коронавируса - устойчивост на земеделския и агрохранителния сектор, оценка на храните, земеделието и животните”.

България счита, че от първостепенно значение е гарантиране на качествени и безопасни храни за гражданите на ЕС, което извежда на преден план ролята на земеделските стопани. За да гарантираме тяхната устойчивост се нуждаем от инструменти за предоставяне на подпомагане чрез ресурсите на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това може да се постигне с гъвкавост на действащите програми и възможностите за пряко финансово подпомагане. За справяне с бъдещи кризи, пред които може да се изправя веригата на предлагане на храни, от съществено значение са усилията в рамките на Общата организация на пазарите. Те трябва да бъдат насочени към повишаване на ефективността на мерките за превенция, в допълнение към прилагането на компенсаторен механизъм за последствия от кризи.

Страната ни преценява също така, че прилагането на единен подход за етикетиране в Европейския съюз относно обявяването на произхода на храните, е от особена важност за потребителите, за да могат да направят информиран избор при закупуването им. Подкрепяме идеята за създаването на единен етикет за хуманно отношение към животните, но той следва да има доброволен характер. Необходимо е Регламентът за хуманното отношение към животните при транспорта по цялата транспортна верига да се актуализира с оглед залагането на най-новите научни доказателства в тази област.

 

Разширяват се възможностите за доказване на бащинство

Novini.bg
215 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини