БАН и Софийският университет са водещите научни центрове у нас

  • 19 декември 2018 14:36

  • 403
  • 0
БАН и Софийският университет са водещите научни центрове у нас
© Pixabay

Българската академия на науките и Софийският университет "Св. Климент Охридски" са водещите научни центрове в България и те покриват с изследванията си всички научни сектори. Силно е и присъствието в научната дейност на Медицинските университети у нас и можем да се гордеем с техните резултати, каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при представянето на първите резултати от дейността на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност и направената оценка на научната дейност на висшите училища и научните организации в България за 2017 г.

Тя уточни, че това са резултатите от общата оценка на университетите и научните организации, като на трето и четвърто място са Медицинският университет /МУ/ в София и ХТМУ. Те са следвани от Техническия университет /ТУ/ в София и от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Оценката показва, че не може да се говори само за концентрация на научните изследвания в София, тъй като добре се представят и много университети от страната. Сред тях са университетите в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора, Благоевград и Шумен, които излизат напред в някои класации, отбеляза Ангелиева. Тя обясни, че оценката е направена от комисия, с председател проф. Костадин Костадинов. Оценена е научната дейност в 43 висши училища, в БАН и в Селскостопанската академия. Оценката е направена въз основа на наукометричните показатели от световните бази данни, до които МОН осигурява достъп на цялата ни научна общност, представени са и данни за качеството на изследователския състав, отчитат се и привлечените средства от националното и международното проектно финансиране, както и средствата от договори с български и чуждестранни предприятия. Включена е и самооценка, направена от университетите и научните организации, има и данни за 2017 г. за защитилите степените "доктор" и "доктор на науките", обясни Карина Ангелиева.

Тя информира, че осем висши училища не са оценени, тъй като изследователският им състав е от по-малко от 20 учени или нямат акредитирани докторски програми. Сред тях са Колежът по мениджмънт и търговия, Американският университет, Театралният колеж "Любен Гройс".

Направени са и класации по научните направления. В педагогическите науки водещи са Русенският университет, УниБИТ и Националният военен университет "Васил Левски". В хуманитарните науки начело е БАН, следвана от СУ, от Пловдивския университет и от НБУ. В стопанските, социалните и правните науки отново на първо място е Русенският университет, а на второ място е Националният военен университет "Васил Левски". В природните науки, математиката и информатиката начело са БАН, СУ, МУ-София и ХТМУ. В техническите науки на първо място е ТУ-София, следван от БАН, СУ, ТУ-Варна и т.н. В аграрните науки и ветеринарната медицина водещи в изследванията са БАН, МУ-София, Селскостопанската академия, Пловдивският университет и Лесотехническият университет. В направлението "Изкуство" има четири класирани организации - БАН, НХА, СУ и НБУ.

Първите три признати изследователски университета са ТУ-София, МУ-София и СУ, каза в отговор на въпрос заместник-министър Ангелиева.

Последвайте канала на

БТА
403 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини