Минималната работна заплата става 510 лева от днес

  • 01 януари 2018 10:51

  • 38119
  • 11
Минималната работна заплата става 510 лева от днес
© novini.bg

Минималната работна заплата /МРЗ/ става 510 лв. от днес. Размерът й се повишава с 10,9 на сто в сравнение с 2017 година.

Минималната работна часова заплата става 3,07 лв.

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с един процентен пункт.
Увеличават се необходимата възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за мъжете - 64 г. 1 м. възраст и 38 г. 6 м. стаж, за жените - 61 г. 2 м. възраст и 35 г. 6 м. стаж. Увеличава се с 2 месеца минималната възраст за пенсиониране за работещите в сектор "Отбрана и сигурност" - 53 г. 2 м.

От 1 януари 2018 г. тежестта за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 или с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2017 г. (3,8 на сто, определен по правилото на чл. 100 от КСО)
Пенсиите за трудова дейност се преизчисляват с новата тежест за всяка година осигурителен стаж от 1,169 на сто от 1 юли 2018 г.

От 1 юли се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 3,8 на сто - от 200,00 лв. на 207,60 лв.
Запазва се максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките - 910 лв.

Хората, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО, и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно да упражнят правото си на избор за промяна на осигуряването им от УПФ във фонд "Пенсии" / фонд "Пенсии на лицата по чл.69" на Държавното обществено осигуряване. Това те могат да направят само през 2018 г.

Дава се право на хората, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. вкл. с намален индивидуален коефициент, да поискат преизчислението им без намаление на индивидуалния коефициент, като заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалните си партиди в УПФ към фонд "Пенсии" / фонд "Пенсии на лицата по чл.69" на ДОО. Това право може да се упражни в рамките на 2018 г. Необходимо е кумулативно да са налични следните условия: отпусната им е пенсия за осигурителен стаж и възраст; пенсията е отпусната с начална дата от 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. вкл.; пенсията е изчислена с намален индивидуален коефициент. Заявленията се подават в ТП на НОИ, което изплаща пенсията им.

Заявленията са по образци, които са утвърдени от управителя и са налични на сайта на НОИ.
Със Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. са определени нови размери на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се, за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и на паричните обезщетения и помощи от ДОО: минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се -510 лв, минимален месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 350 лв.

Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете става 380 лв. Променено е условието за придобиване право на парично обезщетение за безработица /ПОБ/. Съгласно изменението право на обезщетение имат хората, които са осигурени във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Променен е срокът за изплащане на обезщетенията за безработица, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който хората са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 година. При осигурителен стаж до 3 години, срокът е 4 месеца, при стаж от 3 години и 1 ден до 7 години- 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години - 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години - 10 месеца, над 15 години -12 месеца.

От 2018 г. месечната помощ за отглеждане на дете се увеличава на 40 лв. за семейства с едно дете. За семейства с две деца помощта става 90 лв., а за семейства с три деца - 135 лв. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек.

Въвежда се допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80 на сто от пълния размер на помощта.

Радина Лазарова
38119 11

Свързани новини

Коментари 11

Добави коментар
дам

2018.01.05 | 02:22

11
Интересно че при правителството на съргей и корнелия , минималната заплата беше 260 лева .. Явно 510 са малко, ама от днес минималната заплата в Русия става 270 лева. Някакви коментри

2018.01.05 | 02:21

10
Какво общо има тук Русия -малоумен тъпак ??????

2018.01.03 | 15:49

9
Голямо увеличение няма що като вдигнаха цените на храните водата и минималната си идва на старото положение. Просто Герб хвърлят прах в очите на народа отдавна минималната заплата трябваше да е 1000 лева месечно.
Пророк

2018.01.03 | 15:49

8
Дяволи,демагози, лъжци! не ви се вързваме на празните приказки! А защо не пишете с колко ще поскъпнат стоките от първа необходимост! Това си е чиста инфлация, но вие я скривате!
А ИНФЛАЦИЯТА

2018.01.02 | 22:39

7
Е 33%. ЗНАЧИ НЯМА НИКАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ,ДАЖЕ НАПРОТИВ.

2018.01.02 | 22:39

6
Гробарски боклуци това не е никакво увеличение.Вашата политика е геноцид към болните и бедните.Горете в АДА
naco

2018.01.02 | 22:39

5
Но,това успех ли е,ИЛИ.........?! 100 евро ПЕНСИИ,250 евро ЗАПЛАТИ,БЯСНА КОРУПЦИЯ и ЗАСПАЛО ПРАВОСЪДИЕ!? Голям "успех"!? Българио!!! НАРОДЕ????
10 ГОДИНИ АПОКАЛИПСИСА ГЕРБ

2018.01.02 | 22:37

4
минимална работна заплата в Румъния 797,70 лв.

2018.01.02 | 18:38

3
510 ЛЕВА МНОГО БЕ !!! КОЛКО ЕВРО ПРАВИ ТОВА ???? ХА ХА ХА !!!!

2018.01.02 | 18:38

2
Това подаяние ли е ???????

Добави коментар

Водещи новини