Автомобилите са най - големите замърсители

  • 27 септември 2011 17:52

  • 4543
  • 0
Автомобилите са най - големите замърсители
©

Окончателните резултати от проведеното сравнително измерване на качеството на атмосферния въздух в столицата и страната показват, че в деня без автомобилен транспорт концентрациите на всички наблюдавани атмосферни замърсители намаляват значително или са в близки граници, съобщиха от Изпълнителната агенция по околната среда.

Най-значителни различия в нивото на замърсяване на атмосферния въздух от автомобилния транспорт в дни с и без автомобилен трафик са установени на големи транспортни кръстовища.

Извън отоплителния сезон автомобилният транспорт е основен замърсител на атмосферния въздух в големите населени места. Транспортът оказва съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух в столицата и в големите градове на страната. От вредното въздействие на атмосферните замърсители, в по-малка или по-голяма степен, не са подминати и квартали, които не са подложени на влиянието на предприятия, разположени на тяхната територия.

За да успее да направи икономиката си енерго- ефективна и чиста, ЕС прие серия амбициозни цели, свързани с климата и енергетиката, които да бъдат постигнати до 2020 г. Те включват намаление на емисиите на парникови газове с 20%, повишаване на енергийната ефективност с 20% и 20 процентен дял на консумация на енергия от възобновяеми източници.

Едно от основните предизвикателства пред постигането на тези цели е увеличаващият се обем на пътуващите с лични автомобили, които се движат основно с петролни продукти. Фокусирайки се върху алтернативната мобилност, десетото честване на Европейската седмица на мобилността се стреми да подкрепи преминаването към ресурсно-ефективна транспортна система чрез популяризирането на чисти, икономични методи за предвижване, както и такива, които се задвижват единствено с помощта на човека. Като избягват, променят и подобряват транспорта на местно ниво, европейските градове могат да подобрят енергийния баланс и екологичните показатели на транспортната системи и в същото време да направят живота в града по-здравословен, безопасен и приятен.

Десислава Станева
4543 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини