Майките с отворено писмо да президента

  • 30 октомври 2013 09:36

  • 1642
  • 0
Майките с отворено писмо да президента
© Булфото

Инициативен комитет за Повече грижи за децата в България (ИК за ПГДБ) поиска в отворено писмо до президента, кабинета и НС разрешаване на основните проблеми на майчинството, децата и демографската криза в страната.

„Провеждането на ефективна демографска политика и извеждането на България от дъното на най-тежките статистики за индекс на уязвимост "Демографски промени" в Европа и света, са въпроси с приоритетно значение и представляват залог за нормалното функциониране на държавата ни в бъдеще", отбелязват от комитета в декларацията.

Те настояват правителството да изготви и публикува доклад, който да е на разположение на всички български граждани, какви мерки и действия са предприемани през последните години и какви ще се предприемат в изпълнение на Стратегията за демографско развитие в България.

Не остава съмнение, че голяма част от проблемите са породени от дългогодишно неглижиране и от липсата на адекватни и навременни мерки в областта на демографското развитие. От 2009 г. раждаемостта рязко започна да пада и въпреки това години наред не се предприемаха сериозни стъпки за ограничаването на това явление. За поредна година след 2009г. наблюдаваме изключително тревожна тенденция - 2 500 деца по-малко са родени към октомври 2013 г. , спрямо същия период на миналата година, поясняват от комитетa.

Те отчитат и рязкото увеличение на смъртността, броят на бездетните семейства също, а индексът на брой деца в семейство клони все по-застрашаващо към единица.

Според комитета много от младите семейства са демотивирани и не желаят да имат повече от едно дете поради няколко причини: Липса на социална защита и грижа; Липса на достъп до елементарни услуги като: ползване на детски заведения; Липса на нормални и безопасни условия за пребиваване в детски градини и училищата; Липса на адекватни здравни услуги.

В допълнение липсата на детски надбавки за деца от семейства с по-висок доход от минималният и скромният им размер, води до реално ощетяване на хиляди семейства и техните деца, допълват в писмото.

Те предлагат в рамките на Бюджета на РБ и Закона за ДОО за 2014 г да бъдат включат седем промени:

1. Увеличаване на детските добавки до санитарния минимум от 15% -16 % от МРЗ и получаването им от всички деца, без обвързването им с доходен критерий, образование или поредност на раждане в семейството;

2.Осигуряване на места за всички желаещи в общински и ведомствени детски ясли и градини и задължаване на общинските власти да изплащат временно компенсации на всички родители, чиито деца, над 2 год. възраст, въпреки желанието им и подадено заявление за настаняване, не могат да бъдат приети в общински детски ясли и градини.

3. Осигуряване на обезщетенията за майчинство на студентките родили до 2 години след дипломиране във ВУЗ.

4. Адекватна здравна грижа за бременни, майки и деца и осигуряване от страна на държавата на финансиране коригирането на програмите за майчино и детско здравеопазване с поемането на всички необходими и изисквани от докторите изследвания.

5. Поемане от бюджета на цялостния пакет от необходими рехабилитационни грижи при недононосените деца до навършване на 3 години- изследвания, логопед, психолог, рехабилитатор и други специалисти нужни за пълноценното детско развитие при установяване на нарушено такова.

6. Обвързване размерът на обезщетение за майчинството с нормален период за изчислението му какъвто е 12 месечният срок.

7. Финансиране осигуряването на безопасни условия на пребиваване на децата в детски градини и училища.

Днес, на 30.10.2013 г. членове на ИК за ПГДБ, отново ще извървят същия маршрут, за да внесат отворено писмо до висшия ешелон на властта, с което да алармират, че частично изпълнените им искания, не решават проблема с най-уязвимата социална група и демографския срив.

Отвореното писмо ще бъде внесено в 11:00 часа , в деловодството на Президента, където ще има и кратко изявление за медиите.

Последвайте канала на

1642 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини