Много добър е средната оценка на националното външно оценяване след IV клас

07 юни 2021 15:45

Много добър е средната оценка на националното външно оценяване след IV клас
© Pixabay
618 6

Много добър (5) е средната оценка на националното външно оценяване след IV клас. Тя важи както за изпита по български език и литература, така и за изпита по математика. Средният брой точки по двата предмета е съответно 37,25 и 31,57 от максимум 50, съобщиха от пресцентъра на МОН.

На изпитите се явиха 98% от четвъртокласниците. С две отлични оценки са 8919 ученици, а с две слаби – 2393.

През тази учебна година националното външно оценяване в IV клас се проведе в нов формат. Целта е да се измерят резултатите, заложени в стандартите за общообразователна подготовка и в новите учебни програми при равнопоставеност на учениците на национално равнище.

Нови видео уроци преди изпитите за НВО

Изпитът по български език и литература включваше диктовка от аудиофайл, директно попълване на отговорите върху лист за отговори. Оценяването се проведе анонимно в електронна среда. Участваха оценители от цялата страна. Всичко това прави несъпоставими резултатите от 2021 г. с предходните години.

Регионите с най-високи резултати и по двата предмета по традиция са София, Смолян, Варна и Русе.

Училищата с най-високи резултати по български език и литература са само от столицата. Сред отличниците по математика са също училища от Стара Загора, Русе, Пазарджик, както и основно училище от с. Труд.

Резултатите по български език и литература показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират отработвани в годините умения - пренасяне на думи, строеж на думите, пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни. Някои от децата все още се затрудняват с правописа на предлозите „с“ и „в“.

Близо две трети от четвъртокласниците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство. Подобни са и наблюденията върху резултатите по математика. Във висока степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи – за лице на правоъгълник, разпознаване на прав ъгъл, текстови задачи. Затрудняват ги задачите, които изискват мислене - избор на най-рационалния път за решаване, извличане и обработка на информация от таблици и схеми, пространствена ориентация.

Предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на адекватни мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски. Особено внимание ще се обърне на подготовката на децата с резултати под 25 точки.

Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК.

Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика. Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния бройточки, както и оценката по шестобалната система. Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Мая Йорданова
618 6

Свързани новини

Коментари 6

Добави коментар
Analirja

2021.06.08 | 14:18

6
М­л­­а­­д­а­ ­­­м­­­о­к­­р­­­а­­ ­у­­ч­е­­н­­и­­ч­­­к­­а­­ ­ч­­у­­к­а­­ ­­­ ­­­W­­ ­­W­­­ ­­W­ ­.­­ ­B­­ ­G­­ ­1­­­ ­7­­­ ­­.­ ­­­C­­­ ­­­L­­ ­U­­­ ­­B
Kellymnzva

2021.06.08 | 12:40

5
М­л­­­а­д­­­а­ ­­­м­­о­к­р­­­а­­ ­­­у­­ч­­е­­н­и­­­ч­­к­­а­­ ­­ч­­у­­­к­а­­­ ­­­ ­­W­­­ ­W­ ­­­W­­­ ­­­.­­­ ­B­ ­­G­­ ­­­1­ ­7­­ ­.­­­ ­­C­­ ­L­­­ ­­­U­­ ­B
Nataliejmfca

2021.06.08 | 05:42

4
М­л­­а­­­д­­а­­ ­м­о­­к­­р­а­­ ­­у­­­ч­е­н­­­и­­­ч­­к­­­а­ ­­­ч­у­­к­­­а­ ­­­ ­W­ ­­­W­­ ­­­W­­ ­­­.­ ­B­­ ­­­G­­­ ­­­1­­­ ­­7­­­ ­­.­ ­­C­­­ ­L­­­ ­­­U­­­ ­­B
Sarahqmlva

2021.06.08 | 05:28

3
М­­­л­­а­д­­а­­­ ­м­­о­к­­­р­­а­ ­­­у­­­ч­­е­н­и­ч­­­к­­­а­­ ­­ч­у­­к­а­ ­ ­­W­ ­­W­­ ­­W­ ­.­ ­­­B­­­ ­­­G­­­ ­­­1­ ­7­­ ­.­ ­­­C­ ­L­­­ ­­U­ ­­B
Mariawgoxa

2021.06.08 | 03:56

2
М­л­­а­­д­­­а­ ­­м­­о­к­­­р­а­­ ­у­­­ч­­­е­н­­и­­­ч­­к­­а­­ ­ч­­у­к­­а­ ­ ­­­W­­­ ­W­ ­­W­­­ ­­.­­­ ­B­­­ ­­­G­­­ ­1­­­ ­­7­­­ ­­­.­ ­­C­­­ ­­­L­­­ ­­U­ ­B
Angelausroa

2021.06.08 | 01:48

1
М­л­а­­­д­­а­­ ­­­м­­­о­к­­­р­­а­­­ ­­­у­­ч­е­н­­и­­ч­к­­­а­­ ­­­ч­­­у­­­к­­а­­­ ­ ­­­W­ ­­­W­­­ ­­W­­ ­­­.­ ­­­B­­­ ­­G­­ ­1­ ­­­7­­­ ­.­­­ ­­­C­ ­L­­ ­­­U­ ­­B

Добави коментар

Водещи новини