Предлагат 507 да са иновативните училища в страната за учебната 2020/2021 година

Министърът на образованието и науката Красимир ВълчевКрасимир Вълчев Красимир Вълчев е министър на образованието и науката. Роден е на 9 юни 1975 г. От септември 2009 внася за разглеждане в Министерския съвет /МС/ на проект на решение на МС за приемането на Списъка на иновативните училища в България за учебната 2020/2021 година. Това се посочва в проекта за решение, публикуван за обществено обсъждане.

На свое заседание Комисията за иновативните училища взе решение да бъде предложен на МС Списъка на иновативните училища в България за учебната 2020/2021 година, който включва 507 училища, от 183 населени места, от 132 общини и от 28 области, информира министър Вълчев.

Депутатите ще обсъждат задължителната предучилищна за 4-годишните

Той уточнява, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ неспециализираните и специализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и на държавните образователни стандарти. Този член от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждането на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.

Кандидатстващите за вписване в Списъка на иновативните училища представят до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищните си проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В училищните проекти за иновации се определят целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не се допускат проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

Комисията за иновативните училища е разгледала и оценила внесените нови предложения за иновации - 208 проекта от 204 училища за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година, от които: начални - 9; основни - 83; обединени - 9; средни - 60; профилирани гимназии - 18; професионални гимназии - 24; специално училище - 1. 30 проекта са от училища, на които иновацията приключва през учебната 2019/2020 година и кандидатстват с разширение, с формуляр за учебната 2020/2021 година. С положителна оценка са 204 училища, от които 22 от арбитраж. Не се класират проектите на общо 31 училища, включително 8 от арбитраж.

От вписаните в Списъка на иновативните училища, приет с решение 479 на Министерския съвет от 5 август 2019 г., следва да отпаднат 24 училища, поради приключили иновативни училищни проекти.

В резултат на увеличаването на броя на иновативните училища за учебната 2020/2021 година се очаква разширяване и устойчивост на училищните иновации; създаване на добри модели училищни практики с възможност за мултиплициране в други училища със сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна; създаване на иновативно пространство между училищата с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения; създаване на мрежа от иновативни училища; усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до системата на училищното образование. С определянето на 507 училища за иновативни се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целта за повишаване на качеството на образованието чрез иновации, посочват от МОН.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Образование

още

Анкета

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Избрано от Интернет