МОН ще отговаря за собствеността на професионалните гимназии

Министерствата на земеделието и храните и на образованието и науката вече няма да отговаря за собствеността на имотите, ползвани за професионални гимназии. Управлението им се прехвърля към Министерството на образованието и науката. Правителството прехвърли собствеността на девет гимназии на съответните общини.

С решенията община Две могили получава собствеността върху сградите и терените на Професионалната гимназия (ПГ) по селско стопанство „Климент Тимирязев”, община Тетевен – ПГ по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов”, община Чепеларе – ПГ по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Вапцаров”, община Добрич – ПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”, община Ямбол – ПГ по земеделие „Христо Ботев”, община Велико Търново – ПГ по моден дизайн, община Вълчи дол – ПГ по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, община Суворово – ПГ по селско стопанство „Св. Георги Победоносец” и община Карнобат – ПГ по селско стопанство и лека промишленост.

Междувременно  за изграждането на Северната дъга на Околовръстния път на град Сандански правителството прехвърли безвъзмездно на общината правото на собственост върху 20 дка поземлени имоти – частна държавна собственост. Изграждането на пътя е обявено за общински обект от първостепенно значение.

С друго решение община Варна получи от държавата 54 дка с построените на терена сгради в район „Младост“, Промишлена зона „Планова“ №119. Според устройствения план на общината имотът попада в смесена многофункционална устройствена зона, която предполага реализиране на социални, спортни, културни и други обществено значими проекти. Имотът не може да бъде използван за икономическа дейност и не може да бъде прехвърлян.

Община Средец, област Бургас, получава в собственост 1,6 дка в с. Факия – прилежащ терен към читалището. Така ще се създаде възможност за облагородяване на имота и извършването на реконструкция на читалищната сграда, която е публична общинска собственост. С прехваления имот не може да се извършват разпоредителни действия.

Правителството даде съгласие за срок от 10 години да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, в полза на сдружението с нестопанска цел Туристическо дружество „Приста“. Теренът от 12 дка и построените в него шест сгради, се намират се в местността „Карасолук“ в община Русе. Те ще послужат за организиране на социален туризъм, създаване на учебен център и зелено училище за нуждите на членовете на клуба.

Днес кабинетът промени от частна в публична държавна собственост статута на имоти, предоставени за управление на МРРБ. Двата терена с обща площ 21 дка се намират в местността „Лойна могила“, община Панагюрище, и са необходими за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода и експлоатационна сграда на язовир „Луда Яна“. Управляван досега от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ имот от публична става частна държавна собственост. Това дава право на компанията да се разпорежда с него и да подобри финансовото си състояние. Теренът се намира в град Петрич. Той е 2,4 дка и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Образование

още

Анкета

Как трябва да реагира държавата при ръста на новите случаи на коронавирус у нас?

Как трябва да реагира държавата при ръста на новите случаи на коронавирус у нас?

Избрано от Интернет