Спипаха фирма, изхвърлила непречистени води в р. Кортенска

  • 25 ноември 2021 15:56

  • 832
  • 0
Спипаха фирма, изхвърлила непречистени води в р. Кортенска
© Pixabay

При внезапна проверка институции установиха нарушения при отпадъчните води в новозагорската фирма "Енерджи -2" ООД. В проверката са участвали инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Стара Загора, местната Басейнова дирекция, Регионалната лаборатория към ИАОС, заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров и екип от МОСВ, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ.

По време на проверката са направени огледи на р. Кортенска в района на бреговите зауствания на обекта. Към момента на обследването не е констатирано заустване на води както дъждовни, така и отпадъчни.

Екоинспекцията в Русе състави акт на "ВиК" за изхвърляне на непречистени води в Русенски Лом

По възлагане на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" са взети два броя проби повърхностни води от р. Кортенска под двете брегови зауствания, както и два броя проби преди и след заустването на дъждовната канализация на предприятието. При огледа на ревизионните шахти на канализацията на дружеството е констатирано наличие на утайки и отлагания по стените на шахтите и отвеждащите колектори на канализационната система за дъждовни води. При проверката е установено, че дъждовната канализация на обекта не се използва единствено за отвеждане атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, а и позволява отвеждане на замърсители, формирани от площадките и дейността на предприятието.

В тази връзка РИОСВ-Стара Загора е издала предписание за преустановяване заустването на двата дъждовни клона в р. Кортенска, след което затварящите елементи да бъдат пломбирани от контролния орган. Дадено е и предписание за намиране на техническо решение за третиране и отвеждане на тези водни потоци в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

РИОСВ-Стара Загора ще извърши последваща контролна проверка, като при неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети необходимите административно-наказателни мерки в съответствие със ЗООС.

Мая Йорданова
832 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини