КРИБ: Забраната за реклама на легалните хазартни оператори ще доведе до преминаване към незаконни доставчици

  • 29 април 2024 20:57

  • 855
  • 0
КРИБ: Забраната за реклама на легалните хазартни оператори ще доведе до преминаване към незаконни доставчици
©

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпратиха своя позиция по повод предложените промени в Закона за хазарта.

Становището на КРИБ е адресирано до председателя на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев и до всички депутати в Народното събрание.

Публикуваме позицията на КРИБ без редакторска намеса:

"ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА ВНИМАНИЕТО НА:
Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КОПИЕ ДО: НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПОЗИЦИЯ

НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта внесен в Народното събрание с вх. № 49-454-01-62/24.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и, (КРИБ) е национално представителна организация на работодателите и като такава изразява своята позиция относно внесен в Народното събрание с вх. № 49-454-01-62/24.04.2024 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

На първо място споделяме мотивите на вносителите, според които рекламата има жизненоважна роля във връзка с добре функциониращия легален пазар, тъй като дава възможност на лицензираните хазартни оператори да предлагат своите услуги като предоставят информиран избор и насочват потребителите към регулираните, законни хазартни услуги. Изразяваме становище, че рекламата на хазартни игри трябва да е отговорна и регулацията й да е устойчива при ясни правила и условия. Не споделяме разбирането, че с пълната забрана на рекламата се постигат изложените цели. Забраната за законосъобразно информиране на потребителите за легалните хазартни оператори и техните услуги ще доведе до преминаване към незаконни доставчици, които не спазват правилата на ЗХ и останалото приложимо законодателство и при които няма гаранции за защита на непълнолетни лица и общо на потребителите.

Към днешна дата на интернет страницата на Националната агенция за приходите са публикувани повече от 3280 нелегални хазартни интернет сайта като последните са само установените от НАП нелегални хазартни доставчици. Много от тези нелегални хазартни оператори постоянно променят домейна, през който предоставят хазартни услуги и пренасочват потребителите към нови адреси за достъп.

Същината на промените се състои основно в две направления:

- Пълна забрана на рекламата на хазартни игри в медиите;

- Хазартните игри в игрални зали и казина да се организират само в населени места с над 5000 жители.

От промените ще настъпят трайни неблагоприятни последици за държавата, обществото и бизнес климата в страната. Работните си места ще загубят хиляди служители, наети в хазартната индустрия

– от една страна заети лица при хазартните оператори (в игрални зали и казина съгласно териториалното ограничение и във всички други организатори хазартни игри

– очаква се цели рекламни отдели да бъдат закрити), а от друга страна и високо квалифициран персонал при производителите на игрално оборудване, тъй като намаляването на броя игрални обекти и забраната за рекламиране на легалния хазарта ще рефлектират и върху пазара на игралните съоръжения.

Работни места ще се освободят и в медиите, както и в рекламните агенции, работещи в сектора, тъй като основните приходи от реклама в медии по официални данни също постъпват от хазартната индустрия.

Българските радиа и телевизии призовават за незабавна дискусия: Пълна забрана на рекламата на хазарт не е решението

Ще бъде нарушена финансовата стабилност на медиите чрез директна намеса на държавата и принуда за прекратяване на облигационните отношения на хазартния бранш с рекламните агенции, телевизиите, радиата, печатните и електронните медии.

Своята основна финансова подкрепа ще загуби и българският спорт, чийто основен спонсор е хазартният бранш, както и българската култура.

Важно е да посочим, че основните икономически оператори в тези сектори – хазартния бранш, медиите и спорта – са членове на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, което гарантира присъствието им в светлата част на бизнеса. Позицията на КРИБ е консултирана с всички членове на КРИБ в горепосочените сектори.

Считаме, че предложените промени не биха имали никакъв положителен ефект върху обществото, тъй като потребителите на хазартните услуги ще бъдат пренасочени към нелегалния хазарт и нерегулирана среда, което поставя участниците в хазартни игри – български граждани в значителен риск. Считаме, че борбата с нелегалния хазарт следва да бъде основен приоритет на държавата по отношение на хазарта.

Опасността от колапс на няколко държавни отрасъла е съвсем реална, за разлика от нелицензирания хазарт, който ще просперира за сметка на българските граждани, тяхната протекция и постъпващи в хазната приходи от налозите на хазартния бранш.

Според разпоредбата на ал. 3 на чл. 19 от Конституцията на Република България инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона. С предвижданите промени ще бъдат накърнени рязко интересите на български и чуждестранни инвеститори в областта на хазарта и в медийната сфера.

Не на последно място всеки организатор на хазартни игри или дейности има назначен персонал, на който се изплаща както трудово възнаграждение, така и осигурителни вноски.

Хазартният бранш е един от основните източници на приходи в държавния бюджет и един от най-строго регулираните бизнеси в държавата и законодателните промени, свързани с материята следва да бъдат внимателно обмисляни и предприемани.

От години хазартният сектор е един от основните отрасли, осигуряващи средства в държавния бюджет, както и работни места за над 100 000 заети в
индустрията служители.

Хиляди хора могат да загубят работните си места, което ще доведе не само до косвени загуби за държавата от осигурителна тежест, но и до преки такива от обезщетения за безработица.

Същевременно хазартът има съществен принос и за развитието на останалите отрасли в държавата, върху които промените също биха се отразили:

- Спортът ще бъде силно засегнат, тъй като ще се наложи прекратяване на договори за реклама и спонсорство. Хазартът подкрепя българския спорт и е негов основен благодетел.

- Загуби ще претърпи и отрасълът Туризъм в дългосрочен план. Хазартният туризъм, тоест привлечените туристи с цел участие в хазартни игри, носи ежегодно приходи не само за хазартния бранш, но и за останалите търговци и държавата. Неслучайно той е включен в Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма.

- Негативно отражение ще рефлектира основно и върху медиите в страната.

- Не на последно място, неблагоприятна последица би било и изтичането на местни капитали в чужбина, както и отдръпването на чужди инвеститори от страната.

- Потърпевши от промените ще бъдат и българските граждани, които ще бъдат лишени от възможността да бъдат насочвани към лицензирана урегулирана среда, в която държавата има възможност за контрол и намеса.

- Държавният бюджет ще бъде ощетен под формата на пропуснати ползи от преки и непреки данъци и такси не само от лицензираните хазартни игри, а от всички свързани услуги и доставки.

КРИБ настоява за широка обществена дискусия, изготвяне на оценка на въздействието, както и да бъде взети предвит предложенията на работната група под ръководството на служебния министър на финансите.

Позицията е приета от Управителния съвет на КРИБ". 

Последвайте канала на

Novini.bg
855 0

Свързани новини

Водещи новини