БНБ прогнозира увеличаване на заплатите у нас

  • 26 януари 2024 11:03

  • 1052
  • 1
БНБ прогнозира увеличаване на заплатите у нас
© Novini.bg/ Canva

Затегнатите условия на пазара на труда и нарастващият недостиг на работна ръка ще продължат да оказват натиск за увеличаване на заплатите у нас, превишаващо по темп растежа на производителността на труда.

В резултат повишението на заплатите ще подкрепя нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата и частното потребление през целия прогнозен период, но ще доведе и до по-високи разходи за труд на единица продукция на фирмите. Това се прогнозира в Макроикономическата прогноза на БНБ, цитирана Pariteni.

От банката очакват растежът на номиналните разходи за труд на единица продукция да достигне 12.6% през 2023 г. и постепенно да се забави до 6.2% през 2024 г. и до 5.2% през 2025 г. По-високите разходи за труд от своя страна биха могли в дългосрочен план да понижат ценовата конкурентоспособност на българските фирми, което би ограничило и възможностите за растеж на износа, пише в анализа.

По отношение на лихвите от банката посочват, че процесът на повишаване на лихвените проценти в страната продължава да протича сравнително бавно, като по-съществено нарастване се наблюдава в сектора на нефинансовите предприятия. Очаква се възходящата динамика на лихвените проценти по депозитите и кредитите да се запази до началото на 2025 г., след което до края на прогнозния хоризонт лихвените проценти да се задържат близо до достигнатите нива, но да са малко по-ниски от тези в предходната прогноза, което отразява актуализираните пазарни очаквания за по-съществено понижение на краткосрочните лихвени проценти на паричния пазар в еврозоната.

Същевременно  безработицата остава на исторически ниско равнище през 2023 г. в съответствие със затегнатите условия на пазара на труда и запазващата се тенденция към по-голямо търсене на работна ръка в икономиката в сравнение с предлагането. Очакваме коефициентът на безработица да се понижи плавно до 4.1% през 2024 г. и до 3.6% през 2025 г. в резултат на прогнозирания икономически растеж и намаляването на населението в трудоспособна възраст.

От БНБ прогнозират растежът на реалния БВП в България за 2023 г. да възлезе окончателно на 1.8% (спрямо 3.9% през 2022 г.), което ще се определя най-вече от нарастването на частното потребление и положителния принос на нетния износ, докато изменението на запасите ще има значителен отрицателен принос за изменението на икономическата активност.

Ръст на депозитите и на кредитите за домакинствата в края на декември 2023 г.

Последвайте канала на

Радина Лазарова
1052 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.01.26 | 11:22

1
Съвет от мен: откажете се от пушенето на цигари. Белите дробове и портмонето ви ще са благодарни. Лично аз успях успешно да ги откажа с един специален продукт от натурални съставки----> use.my/otkaz

Добави коментар

Водещи новини