Бизнес климатът в България се подобрява през май

  • 30 май 2023 12:07

  • 345
  • 0
Бизнес климатът в България се подобрява през май
© Novini.bg/ Canva

През май 2023 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4 пункта спрямо април, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт.

След като през януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запази приблизително нивото си от декември 2022 година, стойностите на показателя леко се повишиха през февруари - с 1,4 пункта, спрямо предходния месец, през март бизнес климатът запази равнището си от февруари, а през април 2023 г.  бе отчетено повишение с 0,7 пункта в сравнение предходния месец, показва справка в НСИ. 

Най-чувствителното влошаване на бизнес климата в страната бе отчетено от националната статистика през април 2020 г., в условията на извънредно положение в страната. Тогава бизнес анкетите на НСИ показаха влошаване на стопанската конюнктура във всички наблюдавани сектори. Общият показател на бизнес климата отбеляза спад с 41,7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което бе с 37 пункта под дългосрочната средна стойност за последните десет години и с 4,4 пункта над дългосрочния минимум, отбелязан през февруари 1997 година.

В кои региони у нас заплатите са най-ниски?

Бизнес климатът в промишлеността през май 2023 г. се повишава с 1,9 пункта, което се дължи на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

"Бизнес климатът в строителството" нараства с 8,4 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са позитивни. Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на първите два фактора.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 4,7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-позитивни.

"Бизнес климатът в сектора на услугите" се покачва с 3,2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, като и очакванията за следващите три месеца са оптимистични. В сравнение с април нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

Радина Лазарова
345 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини