През май лихвите по кредитите за бизнеса и домакинствата леко са намалели

  • 27 юни 2022 14:40

  • 307
  • 0
През май лихвите по кредитите за бизнеса и домакинствата леко са намалели
© Novini.bg/ Canva

Индексът "ЛЕОНИА Плюс" през май 2022 г. е минус 0,64 процента, като спрямо април се понижава с 0,01 процентни пункта (пр. п.), съобщава Българската народна банка (БНБ). "ЛЕОНИА Плюс" е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия
пазар в България.

Лихвеният процент по свръхрезервите на банките остава непроменен на ниво от минус 0,70 процента.

През май средният лихвен процент по кредитите на бизнеса, в размер до един милион евро, договорени в левове, се запазва на ниво от 2,87 на сто, а по тези над  един милион евро намалява с 0,21 пр. п. до 1,96 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до един милион евро, договорени в евро, се понижава с 0,02 пр. п. до 2,58 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0,28 пр. п. до 2,19 на сто. През май средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,02 пр. п. до 2,34 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,01 пр. п. до 1,77 на сто. 

През май средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове намалява с
0,03 пр. п. до 7,81 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,01 пр. п. 8,28 на сто.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0,03 пр. п. до 2,54 на сто, а ГПР – с 0,04 пр. п. до 2,78 на сто.

 През май средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,08 пр. п. до 14,77 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,02 пр. п. до 20,43 на сто.

През май 2022 г. в сравнение с април средният лихвен процент по депозитите на бизнеса, с договорен матуритет (ДДМ) в левове се понижава с 0,05 пр. п. до  минус 0,54 на сто, а по тези в евро пада с 0,11 пр. п. до минус 0,17 на сто.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спадат с 0,01 пр. п. до  минус 0,01 на сто.

През май 2022 г. средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се повишава с 0,02 пр. п. до 0,12 на сто, а по тези в евро - с 0,03 пр. п. до 0,11 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,00 процента. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0,13 на сто и 0,18 на сто.

Радина Лазарова
307 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини