Ръст на товарните и пътническите превози през първото тримесечие отчита НСИ

  • 27 май 2022 13:05

  • 227
  • 0
Ръст на товарните и пътническите превози през първото тримесечие отчита НСИ
© Novini.bg

По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава ръст както на превозените товари от товарния транспорт (с 8,8 на сто), така и на извършената работа (с 5,7 на сто). Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 4,8 на сто. В същото време при извършената работа е регистрирано понижение от 4,6 на сто.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. е отчетено увеличение на превозените товари (с 2,2 на сто), докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт намалява (със 7,9 на сто) в сравнение със съответното тримесечие на 2021 година. При превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт е регистриран ръст съответно с 15,6 и 19,9 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година.

НСИ: Пътническият превоз расте с 43.4 на сто през третото тримесечие, а товарният - със 7.5 на сто

През първото тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 30 439,1 хил. т, или с 2,5 на сто повече спрямо съответното тримесечие на 2021 г. , като понижение от 4,5 на сто е отчетено само при превозените товари от автомобилния транспорт.  Извършената работа намалява със 7 на сто и достига 9 650,9 млн. тонкилометра.

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 8,9 на сто по-малко спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт.  Извършената работа, измерена в тонкилометри, също намалява и достига 194,8 млн. ткм поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени товарите от речния транспорт.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2022 г. е 79 528,4 хил., или с 12,6 на сто повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-големия брой превозени пътници както от автобусния, така и от железопътния транспорт. Извършената работа също бележи ръст от 18,7 на сто спрямо първото тримесечие на предходната година и достига 1 543,3 млн. пътниккилометра. Увеличението при автобусните превози е с 19,2 на сто, а при железопътните - с 16,4 на сто.

През първото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт е отчетено увеличение на превозените пътници с 11,1 на сто. Извършената работа също бележи ръст от 365,5 хил. пътниккилометра спрямо първото тримесечие на 2021 г. поради по-голямото разстояние, на което са превозени пътниците от морския и речния транспорт.

През периода януари - март 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 53 610,0 хил. пътници, или с 20,3 на сто повече спрямо същия период на 2021 година. Извършената работа също се увеличава и достига 275,4 млн. пътниккилометра. Понижение с 2,3 на сто спрямо първото тримесечие на 2021 г. е регистрирано само при тролейбусния транспорт. 

Радина Лазарова
227 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини