Запазва се високата такса "смет" в селата в община Перник

  • 12 октомври 2021 19:03

  • 360
  • 0
Запазва се високата такса "смет" в селата в община Перник
© Pixabay

Пернишкият административен съд е отхвърлил като неоснователни жалбите, касаещи определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за селата Кладница, Драгичево, Мещица и Студена, съобщават от съда.

Налогът бе определен с решение на Общинския съвет от 18 декември миналата година. Жалбите, касаещи приемане и одобряване на план - сметка за 2021 година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа, или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, са оставени без разглеждане като недопустими.

Жители на Кладница затвориха пътя Перник- София

По същия начин се е произнесъл съдът и против частта, касаеща определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Перник, с изключение на селата Кладница, Драгичево, Мещица и Студена. Производството по делото в тази му част е прекратено.

Решението, в частта с която е оставено без разглеждане, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

В останалата част може да се внесе касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, уточняват от съда. Жители на посочените четири пернишки села възразиха срещу почти деветократното повишение на такса смет в населените им места, предложено от кмета на Перник и одобрено от Общинския съвет.

Мая Йорданова
360 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини