Спад от 5.2% на БВП през третото тримесечие в страната

През третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 31 676 млн. лв. по текущи цени, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 196 млн., като на човек от населението се падат 2 338 евро. Сезонните данни показват спад от 5.2 на сто на БВП през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 4.3 на сто спрямо второто тримесечие на 2020 година.

Велев: Налице е спад от -8.5% на БВП. Такъв не сме имали през това столетие

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 288 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.2 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.7 процентни пункта до 27.5 на сто.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 66 на сто при 67.9 на сто през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2020 г. се изразходват 76.7 на сто от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонни данни през третото тримесечие на 2020 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 3.9 на сто. По предварителни данни за третото тримесечие на 2020 г. крайното потребление нараства с 3.2 на сто, а бруто капиталообразуването - с 12.9 на сто. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонни данни с 2 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 20.8 на сто.

През третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонни данни брутната добавена стойност се понижава с 4.6 на сто.

Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 12.9 на сто, Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 7.6 на сто, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 7.1 на сто, Операции с недвижими имоти - 5.9 на сто, Селско, горско и рибно стопанство - 4.7 на сто.

Ето кои работещи могат да получат компенсации от 24 лeва на ден при затваряне заради COVID-19

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има бруто капиталооблазуването - с понижение от 9.6 на сто, и износът на стоки и услуги - с намаление от 20.8 на сто. Вносът на стоки и услуги намалява с 4.3 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Икономика

още

Анкета

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Избрано от Интернет