За близо 50 на сто от нефинансовите предприятия не е имало промяна в приходите от продажби през септември

  • 26 октомври 2020 14:00

  • 191
  • 0
За близо 50 на сто от нефинансовите предприятия не е имало промяна в приходите от продажби през септември
© pixabay

От участвалите в анкетата на Националния статистически институт нефинансови предприятия 32.2 на сто посочват, че през септември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август, 49.5 на сто са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 17.8 на сто е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 37.1 на сто от фирмите в строителството са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, за индустрията този дял е 34.3 на сто.

Евробарометър: Икономическото положение е основен повод за безпокойство сред гражданите на ЕС

В икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" намаление в приходите от продажби посочват 35.4 на сто от фирмите, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - 30.9 на сто. За наетия персонал 17.1 на сто от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "платен отпуск", следват "неплатен отпуск" - 10 на сто, "освобождаване/съкращаване на наети" - 9.1 на сто, и "възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите" - 8.3 на сто.

За следващия месец 95.1 на сто от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.9 на сто - ще преустановят временно дейността си, а 2.2 на сто - ще прекратят дейността си.

Мая Йорданова
191 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини