С 27% се увеличават разрешителните за строеж на жилищни сгради в България

  • 02 август 2018 11:32

  • 954
  • 0
С 27% се увеличават разрешителните за строеж на жилищни сгради в България
© pixabay

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища в тях и 1 023 667 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 34 350 кв. м РЗП и на 1 274 други сгради с 959 613 кв. м РЗП. Това сочат даннита на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27.0%, жилищата в тях - с 30.9%, а общата им застроена площ - с 25.5%.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава нарастване съответно с 23.1 и 24.2%, а общата им застроена площ е повече с 3.8 и 50.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.4%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 40.6%, а разгънатата им застроена площ - с 31.0%.

Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради са по-малко съответно с 20.0 и 35.3%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 53.6%, докато на другите сгради е с 1.2% повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 223, София (столица) - 216, Варна - 133, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 168, Пловдив - 1 319, Варна - 713, и Кърджали – 501.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 1 128 жилищни сгради с 6 195 жилища в тях и с 812 169 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 26 136 кв. м РЗП и на 724 други сгради с 545 449 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 56.0%, жилищата в тях - с 49.0%, а общата им застроена площ - със 70.5%.

Започнатите административни сгради също са повече (с 38.9%), както и общата им застроена площ - с 15.5%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 55.0%, а тяхната РЗП - с 27.2%. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.9%, но жилищата в тях се увеличават с 61.2%, както и разгънатата им застроена площ - с 54.4%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната РЗП нараства над два пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 43.3%, а разгънатата им обща застроена площ - с 31.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 156 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 188 жилищни, 7 административни и 34 други сгради; Варна - 125 жилищни, 3 административни и 39 други сгради; Бургас - 101 жилищни и 42 други сгради.

Мая Йорданова
954 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини