Фонд "Земеделие" разплати над 44 млн. лева по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  • 25 октомври 2022 18:23

  • 1274
  • 1
Фонд "Земеделие" разплати над 44 млн. лева по Програма за развитие на селските райони 2014-2020
© Getty Images/Guliver
Слушай новината Слушай новината

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) изплати 44 131 188 лева по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) е преведена по 567 проекта на публични и частни бенефициери, съобщи ДФЗ на сайта си.

Най-много средства са наредени за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. За реализирането на 24 договорирани инвестиционни предложения на общините са преведени близо 13 млн. лева (12 849 509 лева). Сред тях са проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, за реконструкция на улици, за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и за обзавеждане и модернизиране на местните училища. Най-много средства са преведени на община Гурково, която получава над 2,3 млн. лева за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура в селата Конаре и Паничерево, област Стара Загора.

По другата публична подмярка, за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата, са изплатени 268 694 лева по един проект. Със средствата ще бъдат извършени консервационно-реставрационни дейности и закупено църковно оборудване за храма "Св. Св. Кирил и Методий", който е към Клисурския манастир. 

Най-много проекти са изплатени на фамилните ферми по подмярка за стартова помощ за развитието на малки стопанства. Общо над 3,4 млн. лева (3 432 429 лева) се разпределят между 350 бенефициери.

77 проекта на млади фермери получават общо близо 1,9 млн. лева (1 882 457 лева) по подмярка за стартова помощ за млади земеделски стопани.

По подмярката за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности са оторизирани над 1,4 млн. лева (1 414 331 лева) по 11 проекта. С финансовата помощ от ЕФРСР ще бъдат оборудвани три стоматологични кабинета в малките населени места. Останалите проекти са за изграждане на обществена пералня, цех за производство на мебели, автосервиз и други.

Близо 4 млн. лева (3 957 183 лева) са наредени по 10 проекта за инвестиции в земеделски стопанства. За най-мащабната инвестиция, средствата за която са предназначени за създаване на черешови насаждения, са разплатени над 1 млн. лева (1 162 444 лева). Градината ще бъде покрита с конструкция против градушки и проливни дъждове. Предвидено е да има и система за капково напояване.

На четирима бенефициери, които изпълняват проекти по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства, са преведени общо 117 674 лева.

Министър Гечев: 215 общини са обхванати в Плана за развитие на земеделието и селските райони

Три проекта получават финансиране от близо 2,35 млн. лева (2 347 062 лева) по подмярка за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Инвестициите са насочени за изграждане на биогазова инсталация и сушилно помещение, както и за създаване на склад за готова продукция и закупуване на специализирано оборудване на дестилерия за етеричномаслени култури. Финансовата подкрепа по третия проект ще бъде изразходена за ново технологично оборудване за пречиствателна станция на съществуващо млекопреработвателно предприятие.

По подмярката за подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития са изплатени над 2,35 млн. лева (2 353 975 лева) по 4 проекта.

Над 2,25 млн. лева (2 252 397 лева) са наредени по три проекта за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Най-много средства, в размер на 792 544 лева, са преведени на Регионалната дирекция по горите в Благоевград. Финансовата подкрепа е за изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари.  

По мярката за учредяване на групи и организации на производители са наредени 137 193 лева по 3 проекта.

По още три проекта, но по подмярка за подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ, са оторизирани 363 387 лева.

Местните инициативни групи (МИГ), които изпълняват проекти по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г., получават общо над 3,85 млн. лева (3 852 102 лева). От тях по подмярката за прилагане на операции в рамките на стратегии за "Водено от общностите местно развитие" са наредени близо 3,5 млн. лева (3 470 282 лева) по 24 проекта. Два проекта по подмярката за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи получават 141 632 лева. По още 13 проектa по подмярката за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие са изплатени 240 187 лева.

По мярка 20 "Техническа помощ" са оторизирани близо 9 млн. лева по 4 проекта.

Константин Тодоров
1274 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
PaulaFox

2022.10.25 | 23:28

1
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062

Добави коментар

Водещи новини