Пчеларите могат да реализират проектите си по НПП чрез кредит с 2,5 на сто лихва

17 март 2021 15:19

Пчеларите могат да реализират проектите си по НПП чрез кредит с 2,5 на сто лихва
© gettyimages
334 0

Пчеларите със сключени договори по Националната програма по пчеларство (НПП) от приема за 2021 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд "Земеделие".

Заявления за кредитиране се приемат от 17 март до 30 юни 2021 г. в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице, съобщиха от финансовата институция.

Първите договори по пчеларската програма вече са готови

Възможността за кредитиране позволява на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от НПП - за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, както и за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

През 2021 г., за първи път кредитите ще се предоставят с още по-нисък годишен лихвен процент в размер на 2,5 на сто. Те се отпускат пряко от ДФ "Земеделие" и покриват до 95 на сто от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от кандидатите. Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Пчеларската програма.

Отпускането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква издаване на запис на заповед в полза на ДФ "Земеделие", без обременяващи процедури по учредяване на ипотеки върху недвижими имоти и/или залози върху движимо имущество. За улеснение на стопаните, цялата информация за условията за кандидатстване по схемата за кредитиране е качена на интернет страницата на ДФ "Земеделие".

Мая Йорданова
334 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини