Разсрочват се кредитите на животновъди и картофопроизводители

  • 22 ноември 2018 19:36

  • 857
  • 0
Разсрочват се кредитите на животновъди и картофопроизводители
© Pixabay

Управителният съвет на ДФ "Земеделие" взе решение да разсрочи с една година кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 - 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г., съобщиха от фонда.

Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е 3,6 процента. 

От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г., свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 година. Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация - с писмо от официален ветеринарен лекар.

Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за купуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 година. Картофопроизводителите могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110 процента от дълга.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само стопаните, които през 2018 г. са отглеждали културата картофи, за която е получен кредита. Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ или анкетен формуляр /в случай на неочертаване на площите в ИСАК/ за обработваните площи.

Ежегодното отсрочване на отпуснатите кредити на животновъдите и картофопроизводителите е в резултат на обективни причини, сред които финансови затруднения, ниски изкупни цени на продукцията, както и високите цени на фуражите, се отбелязва в съобщението. 

Заявления за отсрочване на отпуснати кредити на животновъдите ще се приемат от 26 ноември до 28 февруари 2019 г., а на картофопроизводителите - от 26 ноември до 21 декември 2018 г. Заявления се подават в областните дирекции на ДФЗ. 

Последвайте канала на

Радина Лазарова
857 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини