България изнася облекло за 154 държави, съобщи експерт

  • 11 май 2022 14:19

  • 377
  • 0
България изнася облекло за 154 държави, съобщи експерт
© Novini.bg/ Canva

България изнася облекло за 154 държави, основно за Германия, Франция, Италия. Текстилът се изнася в 141 държави, като водещи са изброените вече държави, но има промяна в съотношението, като подчертано най-голям е делът на износа на текстил за Италия. Подобна е картината и при износа на обработени кожи и изделия от такива кожи - с най-голям дял на експорта за Италия.

Това съобщи Борислава Стоименова, експерт-маркетинг към Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), по време по време на двудневна международна конференция "Произвеждаме мода в България", организирана от БАТОК в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Глад за кадри в текстилната промишленост има от близо 5 години у нас

Има спад в броя на заетите в бранша за трите последни поредни години - от около 100 000 наети до 80 000, каза още експертът. Заетите са предимно на пълно работно време. Средната заплата в бранша устойчиво е по-висока от минималната, каза експертът.

Борислава Стоименова напомни, че това е един от най-старите отрасли в страната, като фирмите следват добрите традиции, но и внедряват иновации, работейки за най-големите световни брандове. Приоритет за бранша е устойчивостта. 

Секторът е с експортна ориентация, като около 90 на сто от производството му е за износ. До ковид кризата на сектора се падат около 11 на сто от експорта на страната. Натрупването на няколко кризи се е отразило негативно и върху този бранш, но спадът не е толкова осезаем, като след намалението през 2020 г. картината се подобрява, посочи експертът.

Радина Лазарова
377 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини