Учредиха Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород

23 февруари 2021 16:38

Учредиха Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород
©
330 0

Днес, на 23 февруари 2021 г. се проведе учредително събрание на Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ).

Учредителите  на Асоциацията са представителите на 5 компании в областта на  търговия и производството на природен газ и водород – „ТИБИЕЛ“ ЕООД, „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД, „КС ГАЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД. По време на заседанието бе приет Устава на сдружението и бяха избрани органите на управление.

За Председател на Управителния съвет на новоучредената браншова организация бе избран Веселин Тодоров - „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД. Управителният съвет определи и двама заместник-председатели, в лицето на компаниите „МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ЕНЕРГИКО“ ЕООД.

Асоциацията се създава с цел обединяване и израз на общите интереси на своите членове.

Основна мисия ще бъде пълната либерализация на газовия сектор и диверсификация на доставките на природен газ. От новосъздадената асоциация виждат голям потенциал в развитието на пазара за водород и смятат, че трябва да бъде развита добра законова, регулаторна и пазарна рамка, с която да може да се поощрява както производството, разпространението и търговските принципи свързани с този вид гориво.

АТППГВ ще осъществява поставените си цели посредством диалог както с институции и организации на територията на Р България, така и наднационалните на територията на Европейската Общност.

Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород ще държи да се прилагат европейските, социални и икономически стандарти и добри практики в сектор природен газ и отрасъл енергетика, съобразени и приложими по силата на националното законодателството.

АТППГВ ще спомага и за обмяната на информация, допринасяща за екологичното, финансовото и социалното и устойчиво развитие на енергетиката в страната.

За постигане на целите си Асоциацията ще разработва и внася предложения, становища, експертизи пред държавите и наднационалните органи по нормативни и проектонормативни актове. АТППГВ ще изготвя предложения за приемане на нови и/или изменения на съществуващи нормативни актове. Членовете на Асоциацията ще изготвят и представят задълбочени анализи и разработки с акцент по актуални теми в сектора. Те ще организират и ще взимат активно участие срещи, семинари и конференции по дискусии в сферата на търговията с природен газ и водород.

Асоциацията е отворена за прием на нови членове, които отговарят на изискванията за членство, приети в устава й.

(платено съобщение )

Novini.bg
330 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар