Пълното преминаване на IQOS води до намалено излагане на токсични вещества в сравнение с пушенето

13 ноември 2019 12:56

Пълното преминаване на IQOS води до намалено излагане на токсични вещества в сравнение с пушенето
©
1511 2

При пушачите на конвенционални цигари (КЦ), които преминават напълно на IQOS, се наблюдава „намалено излагане на токсични вещества и това вероятно води до намален риск от заболявания, свързани с употребата на тютюн.“ Това заяви Д-р Жизел Бейкър, директор на научните въпроси във ФМИ, която запозна българските медии с констатациите на Американската агенция по храни и лекарства по процедурата за разрешение на IQOS за продажба в САЩ. Оценката на FDA на научните данни по заявлението, публикуваните статии в издания с взаимен научен контрол и други източници показва, че парата, образувана от системата за нагряване на тютюн IQOS, съдържа по-малко токсични вещества от цигарения дим, както и че много от установените токсични вещества са в по-ниски концентрации от тези в дима на конвенционална цигара.

Д-р Бейкър представи още и Модел за оценка на въздействието върху общественото здраве (Population Health Impact Model), разработен от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), презентиран пред Американската агенция по храни и лекарства (FDA), който демонстрира ефекта от бездимните изделия върху общественото здраве в САЩ. Моделът дава възможност да се изчисли въздействието от преминаването на продукти с намален риск върху здравето на населението като цяло за период от 20 години. Данните показват, че използването на продукти с намален риск биха довели до подобряване на общественото здраве чрез намаляване смъртността от заболявания, причинявани от тютюнопушенето.

Научно-изследователският център на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария – вътрешен изглед

В рамките на модела се провеждат различни симулации, като се взимат наличните епидемологични данни в САЩ за 20-годишен период от 1990 г. до 2009 г. и разглеждат различни сценарии за това какви биха били краткосрочните и дългосрочните последици за здравето на населението в САЩ при спиране на пушенето и преминаване на продуктите с намален риск. Моделът стъпва на изчисления, че при спиране на пушенето в продължение на период от 20 години, смъртността би намаляла с 26%, което се равнява на 935 хиляди души. А ако продуктите с намален риск заменят напълно цигарите, смъртността ще намалее с между 517 хиляди и 780 хиляди души*.

Беше представена и заложената цел на СЗО за намаление на тютюнопушенето с 30% от 2010 до 2025 г.*, , което би довело до намаляване на смъртните случаи в САЩ с близо 172 хиляди души*. При наличието на продукти с намален риск и само благодарение на преминаването към тях се очаква смъртните случаи да намалеят между 70 и 90 хиляди души. Това означава, че комбинирането на двата подхода, а именно целите на СЗО с наличието на продукти с намален риск – може да доведе до общо намаление на смъртните случаи причинявани от тютюнопушенето с между 256 и 269 хиляди (според приемането на продуктите с намален риск).

Всички научни изследвания на ФМИ се провеждат съгласно насоките на Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), заяви д-р Бейкър. Компанията има разработена 7-стъпкова научна програма, която изследва химията и физиката на парата от IQOS, токсичността на парата, клинични изпитвания върху хора, данни за възприемането на посланията и приемането от потребителите, както и следпазарни проучвания. Резултатите от проведените досега 18 неклинични и 10 клинични изпитвания показват, че при употребата на IQOS се отделят 95% по-малко вредни вещества отколкото в дима на цигара и няма твърди въглеродни наночастици. Данните от лабораторните модели показват, че аерозолът от IQOS е значително по-слабо токсичен от цигарения дим. Намалените емисии на вредни вещества води до намалено излагане наблюдавано при хора, които са преминали напълно на IQOS. При пълното преминаване на IQOS се постигат почти 95% от намаленията, които се наблюдават при временно спиране на тютюнопушене, като временното спиране на тютюнопушене се приема за възможно най-голямото намаление на излагане. Намаленото излагане води до подобрени показатели в избрани крайни точки за клиничен риск, които са обвързани с развитието на заболявания свързани с тютюнопушенето при пушачи, които преминават на IQOS за 6 месеца в сравнение с продължителното пушене.

Д-р Бейкър отново подчерта, че употребата на IQOS не е без риск, тъй като се отделя никотин, който води до пристрастяване. Най-добрият начин да се намали риска, свързан с появата на заболявания, причинени от употребата на тютюн, е пълен отказ.

*Източник: Djurdjevic et al, Modeling the Population Health Impact of Introducing a Modified Risk Tobacco Product into the U.S. Market. Healthcare 2018, 6(2) 47.

Материалът е изготвен с подкрепата на Филип Морис България   

Novini.bg
1511 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
и ко

2019.11.13 | 18:24

2

за платени публикации разбирането не трябва да е в края на текста, а ясно различино в началото бе

Ученика

2019.11.13 | 13:23

1

Манипулации на кило

Добави коментар

Водещи новини