БНБ разкри: Търговският баланс на страната за януари 2023 г. е отрицателен

  • 20 март 2023 13:45

  • 496
  • 0
БНБ разкри: Търговският баланс на страната за януари 2023 г. е отрицателен
© БНБ
Слушай новината Слушай новината

Търговският баланс на страната за януари 2023 г. е отрицателен в размер на 68,4 млн. евро (01, на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт  (БВП) при дефицит от 528,9 млн. евро (0,6 на сто от БВП) за същия период на 2022 г. съобщава Българската народна банка (БНБ).

Износът на стоки за януари е близо 3,938 млрд. евро (4,4 на сто от БВП). Износът нараства на годишна основа с над 849 млн. евро (27,5 на сто). Вносът на стоки за януари е малко над 4 млрд. евро (4,4 на сто от БВП) и се увеличава с почти 389 млн. евро (10,8 на сто)на годишна база. Салдото по услугите за първия месец на годината е положително в размер на 323,7 млн. евро (0,4 на сто от БВП) при положително салдо от 273 млн. евро (0,3 на сто от БВП) за януари 2022 г.

Текущата и капиталова сметка на страната за януари е положителна и възлиза на 466 млн. евро (0,5 на сто от БВП) при дефицит от почти 701 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за януари 2022 г.

За януари текущата сметка е положителна и възлиза на 326 млн. евро (0,4 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 622,1 млн. евро (0,7 на то от БВП) януари предходната година.

Капиталовата сметка за първия месец на годината е положителна и възлиза на 140,1 млн. евро (0,2 на сто от БВП) при отрицателна стойност от 78,8 млн. евро (0,1 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Финансовата сметка за януари 2023 г. е отрицателна в размер на 77,2 млн. евро (0,1 на сто от БВП), при отрицателна стойност от 349,6 млн. евро (0,4на сто от БВП) за януари 2022 г.

Снимка: БНБ

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 127,6 млн. евро (0,1 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 580,3 млн. евро (0,7 на сто от БВП) за януари 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват през януари със 147,5 млн. евро при увеличение с 627 млн. евро за януари 2022 г.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2023 г. се увеличават с 19,9 млн. евро, при ръст с 46,7 млн. евро за януари 2022 г.

БНБ с позиция има ли основание за промяна на курса на лева към еврото

Десислава Станева
496 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини