Министерството на финансите емитира държавни ценни книжа за 200 млн. лв.

  • 20 септември 2022 11:24

  • 381
  • 0
Министерството на финансите емитира държавни ценни книжа за 200 млн. лв.
© Novini.bg

Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година, съобщиха от финансовото ведомство. 

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 301,05 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,51. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки.

България пое нов дълг за над 2,2 млрд. евро

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 61,2 %, следвани от гаранционните фондове – 16,0 %, пенсионни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,0 %, инвестиционни посредници – 1,8% и други – 5,0%.

Виолета Симеонова
381 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини