МФ: Финансовите посредници очакват забавяне на икономическия растеж през четвъртото тримесечие

  • 08 декември 2021 18:34

  • 357
  • 0
МФ: Финансовите посредници очакват забавяне на икономическия растеж през четвъртото тримесечие
© Novini.bg

Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация през третото тримесечие на 2021 г. се понижава в сравнение с предходното и се доближава до неутралното ниво. В същото време те прогнозират, че темпът на икономически растеж и на възстановяването на заетостта ще се забави през четвъртото тримесечие на годината. Това показват резултатите от последния тримесечен бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания", който се прави въз основна на анкета сред търговските банки (ТБ), инвестиционните посредници (ИП), пенсионно осигурителните дружества (ПОД) и управляващите дружества (УП).

Обобщеният резултат остава леко положителен за отминалото тримесечие, но мненията са разнопосочни, като търговските банки са умерено позитивни, а инвестиционните посредници са дали предимно незадоволителна оценка. Отговорите на анкетираните бяха подкрепени от експресните оценки на НСИ за икономическия растеж през третото тримесечие, показващи значително забавяне на годишна база според сезонно изгладените данни.

БНБ очаква значителен ръст на износа на български стоки през втората половина на годината

В отговорите на участниците в анкетата относно очакваният им за последното тримесечие на годината преобладава мнението за запазване на темпа, но делът на песимистично настроените посредници превишава този на очакващите ускоряване с 38% спрямо 13%. Банките и тук са най-оптимистично настроени, докато цели 80% от инвестиционните посредници очакват забавяне на икономическия растежа през четвъртото тримесечие.

Обобщеният резултат от проучването на финансовото министерство съответства на влошаването през ноември на индикаторите от бизнес наблюденията на НСИ за потребителското доверие и за бизнес климата в услугите, промишлеността и търговията.

В отговорите на участниците в анкетата относно очакваният им за последното тримесечие на годината преобладава мнението за запазване на темпа, но делът на песимистично настроените посредници превишава този на очакващите ускоряване с 38% спрямо 13%. Банките и тук са най-оптимистично настроени, докато цели 80% от инвестиционните посредници очакват забавяне на икономическия растежа през четвъртото тримесечие, предаде БНР.

Обобщеният резултат от проучването на финансовото министерство съответства на влошаването през ноември на индикаторите от бизнес наблюденията на НСИ за потребителското доверие и за бизнес климата в услугите, промишлеността и търговията.

Инфлационните очаквания до края на 2021 г. на участниците в последното проучване на МФ продължават да се повишават и вече сочат силно нарастване на потребителските цени, като преобладават мненията за силно нарастване на инфлацията. Прогнозираното от участниците в анкетата умерено повишение на потребителските цени през третото тримесечие надвиши очакванията.

63% от анкетираните очакват силно повишение на инфлация през четвъртото тримесечие, а 31% смятат, че инфлацията ще се повишава относително слабо, докато едва 6% не смятат, че ще има промяна.

В същото време очакванията на финансовите посредници за годишното изменение на заетостта през последното тримесечие на 2021 г. се променят значително и вече сочат понижение, след като в предходното издание те бяха оптимистично настроени. Очакванията на анкетираните за забавяне на възстановяването на заетостта през четвъртото тримесечие кореспондира с по-ниските обобщени резултати от отговорите по отношение на текущата ситуация и очаквания икономически растеж.

Финансовите посредници имат минимално положителна оценка по отношение на очакваната динамика на основния лихвен процент през последните три месеца на 2021 г. Положителната балансова оценка може да се свърже с евентуално очакване за начало на свиване на монетарните стимули от страна на големите централни банки и в частност на ЕЦБ.

Обобщеният резултат от отговорите на участниците в анкетата показват засилване на очакванията за понижение на лихвените проценти по депозити и в трите основни използвани валути. Въпреки понижението на балансовите оценки, в това издание има отговори, подкрепящи повишение на възвръщаемостта на банковите депозити.

В същото време анкетираните очакват леко повишение на лихвените проценти по кредитите до края на годината. Все още преобладават отговорите за запазване на лихвените нива, но в това издание делът на мненията за повишение нараства значително спрямо предходното тримесечие за сметка на неутралните.

Прогнозите на анкетираните относно движението на валутния курс на щатския долар спрямо лева остават в полза на долара и по отношение на четвъртото тримесечие. Въпреки сходната балансова оценка, в това издание мненията са по-разнопосочни, като се появяват такива за поскъпване на еврото (лева), както и за силно поскъпване на долара

Очакванията на финансовите посредници за динамиката на борсовите индекси до края на годината остават на положителна територия на фона на влошаване на индикаторите за бизнес климат и за доверие на потребителите през октомври.

Мая Йорданова
357 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини