Търговското салдо на страната за март е отрицателно в размер на 326 млн. евро, отчита БНБ

  • 19 май 2021 16:13

  • 691
  • 2
 Търговското салдо на страната за март е отрицателно в размер на 326 млн. евро, отчита БНБ
© Novini.bg

Търговското салдо за март 2021 г. е отрицателно в размер на 326 млн. евро при дефицит от 190.6 млн. евро за март 2020 г., съобщава Българската народна банка.

За януари - март 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 539.1 млн. евро (0.8 на сто от БВП) при дефицит от 407.1 млн. евро (0.7 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) за същия период на 2020 г.

Износът на стоки през март е на стойност 2954.9 млн. евро като нараства със 703.9 млн. евро (31.3 на сто) в сравнение с този за март 2020 г. За януари - март 2021 г. износът е 7780.9 млн. евро (12.1 на сто от БВП), като нараства с 623.4 млн. евро (8.7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2020 г.

Вносът на стоки за март е 3280.9 млн. евро, като нараства с 839.3 млн. евро (34.4 на сто) спрямо март 2020 г. За първото тримесечие вносът е 8320 млн. евро (12.9 на сто от БВП), като нараства със 755.3 млн. евро (10 на сто) спрямо същия период на миналата година.

Салдото по услугите през март е положително в размер на 154.9 млн. евро при положително салдо от 236.2 млн. евро за същия месец на 2020 г. За януари - март 2021 г. салдото е положително в размер на 538.7 млн. евро (0.8 на сто от БВП) при положително салдо от 736.9 млн. евро (1.2 на сто от БВП) за януари - март 2020 г.

Текущата и капиталова сметка на страната за март е отрицателна и възлиза на 256.2 млн. евро при дефицит от 80.9 млн. евро за март 2020 г.

За януари - март 2021 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 60.8 млн. евро (0.1 а сто от БВП) при излишък от 480.2 млн. евро (0.8 на сто от БВП) за януари - март 2020 г.

За март салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 330.8 млн. евро при отрицателно салдо от 111.3 млн. евро за март 2020 г. За ялото първо тримесечие текущата сметка е отрицателна и възлиза на 163.5 млн. евро (0.3 на сто от БВП) при положително салдо от 291.6 млн. евро (0.5 на сто от БВП) за същия период на 2020 г.

БНБ: В края на 2020 г. средствата по депозити във фискалния резерв са 8525 млн. лв.

Капиталовата сметка на страната за март е в размер на 74.6 млн. евро при положителна стойност от 30.4 млн. евро за същия месец миналата година. За януари - март 2021 г. капиталовата сметка е положителна - 224.4 млн. евро (0.3 на сто от БВП), при положителна стойност от 188.6 млн. евро за януари - март 2020 г.

Финансовата сметка за март 2021 г. е положителна в размер на 237.9 млн. евро при положителна стойност от 70.3 млн. евро за март 2020 г. За януари - март 2021 г. финансовата сметка е положителна - 1522.2 млн. евро (2.4 на сто от БВП), при положителна стойност от 676.1 млн. евро (1.1 на сто от БВП) за същия период на 2020 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е положително в размер на 24.7 млн. евро при отрицателно салдо от 71.1 млн. евро за март 2020 г. За януари - март 2021 г. салдото е положително в размер на 53.8 млн. евро при отрицателно салдо от 274.2 млн. евро за същия период на 2020 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 8 млн. евро за март 2021 г., при повишение със 112.2 млн. евро за март 2020 г. За януари - март 2021 г. преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват с 27.8 млн. евро (при увеличение с 341 млн. евро за януари - март 2020 г.).

Novini.bg
691 2

Коментари 2

Добави коментар

2021.05.21 | 11:18

2
ЕКСКЛУЗИВНО! РАШКОВ, ШЕФЪТ НА „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ КАЗА ЛИ ТИ КАК СЪБИРАШЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКАТА ТИ С БОРЕЦА СТРАХИЛ ДИМЧЕВ? КАЗА ЛИ КАК ОТКРАДНА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ДВС? ЯНЕВ, ЗАЩО ИЗДИГАШ В ДАНС КИРИЛ ДИМОВ, КОЙТО ТЕ РАБОТЕШЕ ЗА ВРЪЗКАТА ТИ С ИСА ФЕТИМ?
Европа

2021.05.19 | 17:35

1
Така, тук защо няма коментари от троловете? Това са факти . ФАКТИ. Ясно показват перфектното управление и то в криза . Но драскачите мисля нямат толкова знания, че да разберат . Те знаят най много да обиждат

Добави коментар

Водещи новини