Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2020 година е отрицателна

19 януари 2021 14:25

Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2020 година е отрицателна
© Novini.bg
278 0

Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2020 година е отрицателна и възлиза на 190.8 млн. евро при излишък от 174.1 млн. евро за ноември 2019 г., съобщава Българската народна банка.

За януари - ноември 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1254.8 млн. евро (2.1 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт /БВП/) при излишък от 2987.2 млн. евро (4.9 на сто от БВП) за януари - ноември 2019 г.

За ноември 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 278.3 млн. евро при положително салдо от 95.1 млн. евро за ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 373.4 млн. евро (0.6 на сто от БВП) при положително салдо от 2187.3 млн. евро (3.6 на сто от БВП) за януари - ноември 2019 година.

Капиталовата сметка за ноември е в размер на 87.5 млн. евро при положителна стойност от 78.9 млн. евро за ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. капиталовата сметка е положителна - 881.4 млн. евро (1.5 на сто от БВП), при положителна стойност от 799.9 млн. евро (1.3 на сто от БВП) за януари - ноември 2019 г.

Финансовата сметка за ноември 2020 г. е положителна в размер на 218.2 млн. евро при отрицателна стойност от 88.2 млн. евро за ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. финансовата сметка е положителна - 3289.2 млн. евро (5.5 на сто от БВП), при положителна стойност от 2422.9 млн. евро (4 на сто от БВП) за същия период на предходната година.

Търговското салдо за ноември 2020 г. е отрицателно в размер на 312.8 млн. евро при дефицит от 114 млн. евро за ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1474.6 млн. евро (2.4 на сто от БВП) при дефицит от 2306.4 млн. евро (3.8 на сто от БВП) за същия период на 2019 г.

Износът на стоки през ноември миналата година е бил на стойност 2480.9 млн. евро като намалява със 175.8 млн. евро (6.6 на сто) в сравнение с този за ноември 2019 г.

За януари - ноември 2020 г. износът е на стойност 24 939.4 млн. евро (41.4 на сто от БВП), като намалява с 2087.3 млн. евро (7.7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2019 г.

Вносът на стоки за ноември 2020 г. е 2793.7 млн. евро, като нараства с 23 млн. евро (0.8 на сто) спрямо ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. вносът е 26 414 млн. евро (43.8% от БВП), като намалява с 2919 млн. евро (10 на сто) спрямо същия период на 2019 г. (29 333 млн. евро, 47.9 на сто от БВП).

БНБ прогнозира спад на БВП през 2020 г.

Салдото по услугите през ноември 2020 година е положително в размер на 111.9 млн. евро при положително салдо от 249.8 млн. евро за ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. салдото е положително в размер на 2585 млн. евро (4.3 на сто от БВП) при положително салдо от 4650.8 млн. евро (7.6 на сто от БВП) за януари - ноември 2019 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се повишават със 122 млн. евро за ноември 2020 г., при увеличение със 103.7 млн. евро за ноември 2019 г. За януари - ноември 2020 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 843.9 млн. евро (при увеличение с 1225 млн. евро за януари - ноември 2019 г.).

Novini.bg
278 0

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар