Печалбата на банковата система към 30 септември е 701 млн. лева

Печалбата на банковата система към 30 септември е 701 млн. лв., съобщава Българската народна банка.

Печалбата на банките за първите девет месеца на 2019 година беше 1270 млн. лв.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2020 г. са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81.5 на сто) спрямо отчетените за деветте месеца на 2019 г. (346 млн. лв.).

Към 30 септември 2020 г. активите на банковата система достигат 119.2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3.9 млрд. лв. (3.4 на сто).

Ликвидният буфер на банковата система в края на септември е 32.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 12.0 млрд. лв.

Отношението на ликвидно покритие е 268.7 процента (при 258.0 процента три месеца по-рано).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.895 млрд. лв. (при 6.017 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.78 процента (при 8.11 процента в края на юни).

Започва прекият надзор на 5 регистрирани у нас банки

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 1.6 млрд. лв. (2.1 на сто) и в края на септември са 75.7 млрд. лв.

Депозитите в банковата система в края на септември са 101.1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3.4 млрд. лв. (3.5 на сто).

Нарастване има при депозитите на нефинансови предприятия (с 2591 млн. лв., 9.3 на сто), на домакинства (с 830 млн. лв., 1.4 на сто) и на кредитни институции (със 188 млн. лв., 4.3 на сто).

Намаление се наблюдава при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв., 7.8 на сто).

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 септември 2020 г. са подадени общо 124 950 искания за задължения с брутна балансова стойност 9998 млн. лв. От тях са одобрени 106 481 броя за 9023 млн. лв.

Предприятията са заявили 14 343 броя за 7711 млн. лв., като от тях са одобрени 13 165 броя за 6976 млн. лв. От домакинствата са подадени 110 607 искания за 2287 млн. лв., от които са одобрени 93 316 броя за 2047 млн. лв.

Коментари

  1. 2020.10.31 | 16:32
    Гнусни гадове!
  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Финанси

още

Анкета

Има ли съкращения на вашето работно място?

Има ли съкращения на вашето работно място?

Избрано от Интернет