Безработните продължават да намаляват и през август

В края на август регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 245 774, като спрямо юли намалението е с 12 779. В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 души. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7,5 процента. Агенцията по заетостта отчита спад от 0,4 процентни пункта в сравнение с предходния месец и ръст от 2,2 пункта спрямо година по-рано.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 24 063 безработни. Освен тях, други 862 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През август 2020 г. броят на започналите работа безработни достигна 23 548, като 76,7 процента от тях са устроени в реалната икономика. Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото влезлите новорегистрирани. За сравнение, през същия месец - август, на предходните четири години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа, като през 2019 г. те са били със 7133 повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа.

Работодатели и безработни, желаещи да стартират собствен бизнес, ще получат финансова подкрепа

През изминалия месец и 364 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В сравнение с август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 62,3 процента. През август най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост - 20,2 процента от всички започнали работа, следвани от хотелиерство и ресторантьорство - 14,1 процента, търговията, ремонта на автомобили - 13,9 на сто, държавно управление - 11,9 процента, строителство - 5,5 на сто, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 5488 безработни от рисковите групи - 2730 по програми и мерки за заетост и 2758 - по схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Най-масово работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца 28 регионални програми за заетост и по схемата "Заетост за теб" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4100 търсещи работа през месеца са се включили в подновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. Други над 6521 безработни пък са участвали в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 1602 безработни.

Намаляват безработните в област Разград

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 048, които са с 4,7 процента повече от тези, заявени през август 2019 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (23,7 процента), следват образованието (16,4 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (14,6 процента), административните и спомагателните дейности (13,2 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8,8 процента) и строителството (5,7 процента).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Финанси

още

Анкета

Ще се възползвате ли от данъчно облекчение за ремонт?

Ще се възползвате ли от данъчно облекчение за ремонт?

Избрано от Интернет