Печалбата на банките намаляла

30 юни 2020 16:39

Печалбата на банките намаляла
© Novini.bg
460 1

Към 31 май активите на банковата система възлизат на 114.9 млрд. лв. През май балансовото число намалява с 932 млн. лв. (0.8 на сто), повлияно и от вливането на "Експресбанк" АД в "Банка ДСК" АД, съобщава Българската народна банка.

В края на май размерът на ликвидния буфер е 28.6 млрд. лв., а съотношението на ликвидно покритие на банковата система възлиза на 252.3 процента.

Печалбата на банковата система към 31 май е 476 млн. лв., или с 37.5 на сто по-малко спрямо тази за същия период на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на май 2020 г. са 260 млн. лв., като се повишават със 100 процента спрямо отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г.

Брутният размер на кредитите и авансите в банковата система в края на май 2020 г. е 94.3 млрд. лв., като през месеца намалява с 677 млн. лв. (0.7 на сто). Експозициите към кредитни институции намаляват с 466 млн. лв. (4.1 на сто), а тези към централни банки - с 46 млн. лв. (0.3 на сто). Брутният кредитен портфейл на банковата система през май намалява със 166 млн. лв. (0.2 на сто) до 66.7 млрд. лв.

БНБ отчита ръст на депозитите на неправителствения сектор

Във валутната структура на кредитите и авансите в края на май позициите в левове са 60.7 процента, тези в евро - 35.8 процента, а в други валути - 3.4 процента.

Депозитите в банковата система на месечна база намаляват с 620 млн. лв. (0.6 на сто) до 97.5 млрд. лв. в края на май. При ресурса от кредитни институции има спад спрямо края на април с 1.0 млрд. лв. (19.0 процента). Намаляват и средствата на други финансови предприятия - с 13 млн. лв. (0.4 на сто). Увеличават се депозитите на домакинствата (със 142 млн. лв., 0.2 на сто), на нефинансовите предприятия (с 245 млн. лв., 0.9 на сто) и на сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 0.8 на сто). Във валутната структура на общо депозити в края на май позициите в левове са 57.7 процента, тези в евро - 34.4 процента, а в други валути - 7.9 процента.

Собственият капитал в баланса на банковата система намалява през месеца със 141 млн. лв. (1.0 процент) и възлиза на 14.6 млрд. лв. в края на май.

Novini.bg
460 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
А-у-у,

2020.06.30 | 17:27

1
горките банки, живи да ги оплачеш!!! Само дано тази инфо да не ни подготвя за нещо друго...

Добави коментар

Водещи новини