Д-р Катрин Гужон: Филип Морис Интернешънъл напредва с огромни стъпки към изграждане на бъдеще без дим

  • 17 май 2022 11:45

  • 5126
  • 3
Д-р Катрин Гужон: Филип Морис Интернешънъл напредва с огромни стъпки към изграждане на бъдеще без дим
©

Вдъхновени от науката зад бездимните продукти и мисията за изграждане на бъдеще без дим се срещаме с д-р Катрин Гужон, която ръководи екипа от учени в научно-изследователското направление „Химия“ (в отдел „Наука и иновации“ в категорията „Разработване на продукти“) в научно-изследователския център на Филип Морис Интернешънъл в Ньошател, Швейцария. С нея разговаряме за вдъхновението зад решението ѝ да се занимава с наука, както и за екипа, с който работи изпълнение за стратегиите по отношение на продуктите с намален риск и трансформацията на компанията. Поддържа набор от ISO и други акредитирани методи за валидиране на научно-изследователската дейност в областта на химията. Д-р Гужон е магистър по химия и биохимия от Университета „Клод Бернар“ в Лион, Франция, и има докторска степен по органична химия от Университета в Женева. Вече почти 20 години е част от екипа от учени и изследователи във Филип Морис Интернешънъл.
 
Какво Ви подтикна на станете учен и каква беше причината да изберете тази научна дисциплина? 

Като тийнейджър аз свирех на музикален инструмент, страстно четях, обичах историята, но исках да правя тези неща като хоби. Не ме влечаха особено чуждите езици и затова реших да уча биология и химия. В гимназията имах страхотен учител по химия, който всяка събота сутрин ни организираше практически експерименти, просто защото искаше да сподели своята страст към тази наука. Мисля, че това беше катализаторът за моето решение да уча химия в университета. А след това с течение на годините осъзнах, че ме привлича приложната наука и до днес съм убедена, че направих правилния избор.

Вие работите за бъдеще без тютюнев дим. Колко далеч сме от това бъдеще? 

Напредваме с огромни стъпки към изпълнението на нашата визия за изграждане на бъдеще без дим. Нашата амбиция е бездимните продукти да съставляват над 50% от общите нетни приходи на Филип Морис Интернешънъл през 2025 г. И вярваме, че с подходящата регулаторна рамка, с диалог и подкрепа от гражданското общество може да се сложи край на продажбите на цигари в много държави след 10 до 15 години.

Нашите данни от първото тримесечие показват, че общо 17.9 милиона са станали потребителите на бездимната алтернатива на ФМИ, изключвайки потребителите в Русия и Украйна, от които 12.7 милиона от тях са преминали на тази алтернатива и са спрели да пушат, а останалите са на различни стадии от процеса на пълно преминаване на продукта. Това е много по-висок процент на напълно преминали на този продукт в сравнение с процента за други бездимни продукти, предлагани на световния пазар.

Много хора не правят разлика между цигарения дим и аерозола от нагреваемите тютюневи продукти. Бихте ли обяснила приликите и разликите между тях? 

Цигареният дим съдържа твърди частици и хиляди химически вещества, които се образуват при високи температури, когато материалите изгарят. Около 100 от тези вещества са определени от здравните власти за вредни и потенциално вредни вещества. От друга страна, аерозолът, формиран при ниски температури в процеса на изпаряване/кондензация има много по-прост състав от цигарения дим и в него не се генерират твърди частици. Именно затова е важно при бездимните продукти да се избегне горенето, тъй като то е причината за образуване на дим.  

Какви изпитвания и експерименти осъществявате и с какво оборудване разполагате в своите лаборатории? 

Моята работа си остава свързана с химията: изграждане на модерни аналитични способности, събиране на доказателства в подкрепа на твърденията за продукта чрез разработване на научни методи в областта на химията, подобряване на ефективността на продуктите, разработени в нашия научноизследователски център в Швейцария. За да се справим с тези предизвикателства, ние осъществяваме анализи с помощта на най-съвременно оборудване, като например газ или течна хроматография в съчетание с мас-спектрометрия с висока резолюция. Също толкова важно е, че привличаме учени с многогодишен опит и задълбочени познания в областта на обработката на данни. Един от анализите, които правим например, е бърз скрининг за проследяване на избрани химически съединения в контекста на разработване и усъвършенстване на продукта. От друга страна, подробното охарактеризиране на състава на аерозола може да изисква повече усилия в зависимост от комплексността на анализираната проба. Измерването на замърсителите на въздуха е една от сферите, в които сме развили модерни способности, като тази оценка продължава няколко седмици.

Бихте ли разказали малко повече за проучванията на Филип Морис Интернешънъл за качество на въздуха на закрито и за човешкия отпечатък, в които се изследват границите на излагане на замърсяващи вещества във въздуха на закрито и се сравняват с международните стандарти? Какви вещества са установени в тези проучвания? 

Целта на проучването на качеството на въздуха на закрито* е да се определят количествено разликите не само в концентрациите на замърсяващи вещества преди и след употребата на бездимен продукт, но и да се установи състава на отделения в околната среда аерозол. Събраните по този начин данни помагат на потребителите да разберат по-добре разликата между употребата на цигари и на бездимни продукти на закрито.

За да се придобие представа за качеството на въздуха на закрито, не е достатъчно да се измери само един замърсител. Затова трябва да съставим представителен набор от замърсители и да измерваме маркери за горене, карбонилни съединения или летливи органични съединения, които са сред най-важните замърсители на въздуха. Правим това като съпоставяме с горенето на чаени свещи, ароматни пръчки и употребата на цигари при едни и същи условия. Така можем да открием маркери за горене, но и много други познати замърсители, отделени при употребата на ароматни пръчки или цигари.

От друга страна, виждаме, че резултатите след употреба на 12 стика за устройство за нагряване на тютюн в стаята са много различни. Всъщност бе потвърдено отсъствие на важен замърсител, а именно тютюнев дим в околната среда. Освен това редица наши проучвания, проведени в реални условия, показаха, че употребата на устройството за нагряване на истински тютюн на Филип Морис Интернешънъл няма негативен ефект за въздуха на закрито и не води до излагане на околните над праговите стойности, определени в действащите стандарти за качество на въздуха, в помещения, където се спазват нормативните изисквания за вентилация.

*Comprehensive Air Quality Assessment of the Tobacco Heating System 2.2 under Simulated Indoor Environments

Ако трябва да изберете интересна история от своята научна работа във Филип Морис Интернешънъл, коя би била тя?    

Този избор е труден, защото всеки ден е интересен! И все пак аз имах шанса да започна своята кариера направо в областта на бездимните продукти. Нашият отдел, който по онова време беше съвсем малък, бе организиран като стартъп: много динамичен и отворен за нови идеи, с много съвместна работа и силна мотивация да създадем нещо ново. Сега като виждаме успеха на бездимните продукти, смятам, че за мен бе привилегия да съм част от този процес от самото му начало.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

Novini.bg
5126 3

Коментари 3

Добави коментар
Литекс-София

2022.05.18 | 14:45

3
А бъдеще без рак кога? А бъдеще без да манипулирате научни изследвания кога?

2022.05.18 | 01:21

2
А защо има пластмаса във филтъра на бездимните ви цигари г-жо?И то при много по високо загряване от обикновените цигари?

2022.05.17 | 12:12

1
На бъдеще без дим, но с невъобразима смрад!

Добави коментар

Водещи новини